خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
آکادمیسم نظم نوینی
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 14 اکتبر 2009

این نوشته در شماره 424 نشریه جوانان کمونیست منتشر شده است.

محسن مخملباف جایزه بزرگ فستیوال حقوق بشرنورنبرگ را که به خاطر یک عمر دست آورد هنری و فعالیت های حقوق بشری به وی اهداء شده بود را به مهدی کروبی تقدیم کرد. خبر مثل بمب می ترکد و همه جا نجوا می شود که این است روحیه دمکرات و آفرین بر این شرف و غیرت! از قرار حقوق بشر هم ناموس است که متولیان جایزه نونبرگ به حق جایزه را به وی داده اند! نکته کمیک اما تنها در دادن این جایزه نیست، لابی جایزه را به جلاد می دهد! منطق دادن جایزه نوبل به اوباما، اکنون تکمیل شد!

این یکی از جلوه های آشکارآکادمیسم نظم نوین جهانی است. دادن جایزه به اوباما و مخملبافها، صرفا جلوه‌هاى دیگری از تضادها و ابهامات موجود در مناسبات بين‌المللى است. کدام منطق و باور می پذیرد کسانی که خود فرمانده کل قوای بزرگترین ماشین ادمکشی و جنایت است، خود در جنایات یک حکومت وحشی نقش مستقیم داشته اند و هنوز هم از این رژیم دارند دفاع می کنند، مستحق دریافت چنین جوایزی باشند؟ همانطور که منصور حکمت گفته بود، سقوط بلوک شرق مترادف با زوال غرب بعنوان قطب مقابل آن است. زوال ایدئولوژیک غرب در مقابل اسلام سیاسی. موجودیت غرب بر اساس محاصره و شکست بلوک شوروى پس از جنگ دوم جهانى پایه ریزی شده بود. غرب، چه بعنوان يک مفهوم و چه بعنوان يک واقعيت اقتصادى – سياسى، بر مبناى هژمونى و يا به اصطلاح نقش رهبرى ايالات متحده بنا شده است. حفظ اين نقش، و يا حتى گسترش آن، در دنياى متحول سياست پس از جنگ سرد، چکيده دورنماى آمريکا براى نظم نوين جهانى است. خاصیت دادن جایزه صلح نوبل به اوباما و جوایز ریز و درشت حقوق بشری به مخملبافها هم در جهت حفظ موقعیت هر دو قطب تروریستی است. در عین حال که موقعیت قدرقدرتی امریکا بدون جنگ و با دادن جایزه صلح به رسمیت شناخته می شود و جایگاه آن در افکار عمومی بازسازی می شود، در مقابل قطب دیگر هم از این بزل و بخششها بی نصیب نمی ماند تا جایگاه آن در دو جبهه تقویت شود. در مقابل سیاست هویج و چماق بر سر مسائل اتمی، اطمینان می دهند که اپوزیسیون و جنبش انقلابی هم برایش به رسمیت نمی شناسند تا از جانب موجودیتش احساس خطر نکند. غرب بخوبی می داند که فرو ریختن یک قطب، اینبار منجر به فروریختن قطب مقابل آن هم خواهد شد. بن بست سیاسی رژیم اسلامی در شرایط حاضر هم، ریشه در همین بن بست سیاسی-ایدئولوژیک و اقتصادی نظم نوین جهانی دارد.