خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
آیت اله میلیاردی اینهمه پول را برای چه می خواهد؟
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 29 فوریه 2012

یک میلیارد و ششصد میلیون یورو از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران، به حساب مجتبی خامنه ای فرزند آیت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی واریز شده است. این مطلب را سایت “جرس” وابسته به مخالفان علی خامنه ای به نقل از منابع خود منتشر کرده است. این خبر در حالی منتشر می شود که روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه نیز در گزارشی، از دویست هزار سند موجود در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که برخی از آنها به خارج کردن پول و سپرده‌های مجتبی خامنه‌ای از بانک‌های خارجی مربوط می‌شود، خبر داده است.

فارغ از هر تحلیلی می خواهم این سوال را مطرح کنم که اینهمه پول به چه دردی می خورد؟ با فرض اینکه بخواهند مسیرهای خروج از کشور و در واقع فرار را مهیا کنند هم باید دانست که آنها قادر نیستند این میزان ارز را از کشور خارج کنند. مگر اینکه بار کامیون کنند. پس این میزان پول چرا باید به حساب فرزند خامنه ای واریز شود؟

جواب را شاید بتوان در میان اوباش قمه کش و مزدوران بسیجی معروف به ساندیس خور پیدا کرد. به هر حال به خیابان آوردن اینها خرج دارد. و اینگونه درامدهای نفتی خرج اوباش سرکوبگر رژیم اسلامی می شود. بی دلیل نبود که یک شعار پایه ای مردم از سال 88 تا کنون این بوده: پول نفت چی شده، خرج بسیجی شده…