خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
از ایران تا یونان، مقاومت و همبستگی
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 14 سپتامبر 2019

با به روی کار آمدن دولت دست راستی جدید در آتن با وعده برخورد با گروههای سیاسی چپ و آنارشیست و همچنین تعیین تکلیف با وضعیت پناهجویان و توقف پذیرش آنها، دولت تحرکات گسترده ای را آغاز کرد. از جمله تصویب قوانین سخت گیرانه جدید مانند امکان اخراج پناهجویان به محض دریافت پاسخ منفی، لغو بیمه خدمات درمانی، لغو اسکان در خانه های شهری و …. تا حمله به خانه های مسکونی پناهجویان در دستور کارشان قرار گرفت. خانه هایی که توسط فعالین سیاسی عموما آنارشیست و فعالین پناهندگی اشغال شده و در اختیار پناهجویان قرار گرفته بود، تبدیل به هدف اصلی حمله پلیس شدند. پیشتر این خانه ها مورد حمله گروههای مختلف فاشیستی قرار می گرفت که پس از انتخابات، این وظیفه به پلیس محول شد!

به این ترتیب گروههایی از فعالین سیاسی و حقوق پناهجویان، در قالب no pasaran (عبور نمی کنند) با هم علیه عملیات دولت متحد شدند. یکی از این گروهها که شامل دو ساختمان مسکونی برای پناهجویان بود، چند هفته پیش مورد حمله پلیس قرار گرفت. پناهجویان از آنجا بیرون رانده شدند. برخی در کمپهای خارج از شهر اسکان داده شدند و برخی دوباره به خیابانها بازگردانده شدند. رئیس پلیس جدید آتن وقیحانه اقدامات پلیس را مانند عملکرد جاروبرقی دانست که در حال پاکسازی است. پاکسازی عنوانی است که نخست وزیر جدید یونان بارها آنرا برای توصیف و توضیح شیوه برخورد با گروههای سیاسی چپ و آنارشیست در محله اکزارکیای آتن استفاده کرده.

پلیس به حملات و فشارهای خود علیه دیگر گروهها و ساختمانها از جمله نوتارا ادامه داد. نوتارا۲۶ یکی از خانه های اشغالی است که حدود ۴ سال پیش با حمایت فعالین سیاسی و حقوق پناهندگی ایجاد شد و امروز از سوی پلیس و دولت بارها و بارها مورد تهدید قرار گرفته. به شکلی که نیروهای گارد پلیس هر دو ساعت یکبار، از مقابل این ساختمان عبور کرده و گاهی وقتها با استفاده از ادبیاتی رکیک و ایجاد سروصدا، به آزار و اذیت ساکنین و ایجاد رعب و وحشت میپردازند. در این ساختمان چندین خانواده به همراه دهها کودکانشان زندگی می کنند.

گروههای سیاسی در نهایت تصمیم به برگزاری تظاهرات امروز گرفتند. این تظاهرات که به گفته رسانه‌ها با حمایت بیش از ۵ هزار نفر روبرو شد، از مقابل ساختمان فارغ التحصیلی آتن شروع، از مقابل مجلس این کشور ادامه و به میدان اکزارکیا، پاتوق اصلی گروههای سیاسی چپ و آنارشیست ختم شد.

اکزارکیا از جمله محله هایی است که در دوره دیکتاتوری نظامی در یونان طی دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی پایگاه اصلی مقاومت علیه فاشیسم بود. دانشگاه پلی تکنیک در این محله صحنه نبرد دانشجویان با نیروهای پلیس در این دوران بود که در یک مورد، نیروهای نظامی با ورود به داخل دانشگاه دست به قتل عام دانشجویان زدند در حدی که حتی با تانک از روی بدنهای آنها عبور کردند! پس از پایان دیکتاتوری نظامی، قانونی تصویب شد که به محیطهای دانشگاهی آزادی کامل اعطا شده بود و بدون نیاز به مجوز، گروههای سیاسی می توانستند در این فضا به برگزاری هر نوع آکسیون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست بزنند. این باعث شد تا محله اکزارکیا همچنان بعنوان پایگاه اصلی مقاومت علیه نظام سرمایه داری و فاشیسم به زیست سیاسی خود ادامه دهد. اما این قانون پس از حدود ۴ دهه، چند هفته پیش توسط دولت دست راستی جدید لغو شد!

ما، بعنوان جمعی از پناهندگان سیاسی کمونیست و آنارشیست تصمیم گرفتیم در حمایت از فعالین کارگری در بند و حامیانشان، دست به تجمع اعتراضی بزنیم که در نهایت در شورای کوچک خود، تصمیم بر حضور در تظاهرات ۱۴ سپتامبر گرفتیم. حضور ما با حمایت گسترده گروههای سیاسی و دو اتحادیه بزرگ کارگری همراه شد. ویدیوی زیر، قسمتی از این تظاهرات را به تصویر کشیده.