خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
از شر غرق شدن غرق می شوند!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 27 ژوئن 2012

امروز چهارشنبه در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل ۱۵۰ پناهجو در اقیانوس هند، یک نفر کشته و ۱۲۵ نفر دیگر نجات یافتند. منابع رسمی در استرالیا گفته اند که جست و جو برای یافتن حدود بیست تن دیگر از سرنشینان این کشتی ادامه دارد. غالب سرنشنینان این کشتی را پناهجویان افغان تشکیل داده اند.  حدود یک هفته پیش نیز یک کشتی دیگر حامل پناهجویان که از اندونزی عازم استرالیا بود غرق شد که در نتیجه آن نود تن از سرنشینان کشتی جان خود را از دست دادند.

این تراژدی هولناک جامعه قرن ۲۱ است که انسانی برای فرار از غرق شدن در فلاکتهای زندگی پر مشقت به اصطلاح میهن پور گوهر خود تلاش می کند تا کشوری دیگر را برای کمی زندگی بهتر انتخاب کند و با وضعیتی ضد انسانی و به شدت ظالمانه مسیری را طی می کند اما به یکباره موجهای دریا هستند که او را در خود فرو می برند.  کم نیست این دست اخبار غرق شدنها و این داستان همچنان ادامه دارد…