خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
اشغال بزرگ در ژاپن!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 5 نوامبر 2012

طوفان اعتراضات علیه سیاست‌های حفظ و براه اندازی مجدد نیروگاه‌های اتمی‌ در ژاپن در راه است. جوانان و مردم معترض ژاپن فراخوان تجمع ۱ میلیون نفری برای روز ۱۱ این ماه به منظور محاصره مجلس ژاپن با حلقه انسانی‌ را داده‌اند. به خاطر همین فراخوان وحشت سراپای پلیس و دولت و صاحبان سرمایه در ژاپن را فرگرفته است و برای ممانعت از برگزاری این تجمع، پلیس از صدور مجوز تجمع سر باز میزند. این امر موجب خشم و اعتراض فراخوان دهندگان شده است. این عمل پلیس ژاپن به وضوح یعنی مخالفت با حق تجمع و اعتراض و آزادی بیان. حال کار شکایت از پلیس به دادگاه کشیده شده. صد البته که دادگاه هم یعنی همان اداره پلیس. مخصوصا که اینبار قضیه بر سر حقوق انحصاری و منافع کلان سرمیداران در میان است. در هر حال حتم دارم که تجمع این روز برگزار خواهد شد. پس از این‌همه تجمع و اعتراض که در طعی ۱ سال و نیم گذشته برگزار شده و ابعاد آن نیز وسیع و جهانیست دیگر معترضین نمیتوانند عقب نشینی بکنند. از سویی نیز اوضاع دولت فیلیب لحاظ حمایت مردمی اصلا خوب نیست و زمان چندانی تا ساقط شدن کابینه دولتی نودا باقی‌ نمانده…این یوک جدال جدی بین طبقهٔ کللشان سرمایه با مردم است. روز ۱۱ خبر‌ها از ژاپن داغ داغ خواهد بود!

+ از فیسبوک جمال صابری