خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
اعتصاب سراسری و همگانی تنها راه است
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 25 فوریه 2007

٥٠٠ نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت شوشتر روز یکشنبه برابر با ٦ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده خود اقدام به تحصن نموده و به دنبال عملی نشدن خواسته هایشان از سوی کارفرمایان بار دیگر دست به اعتصاب زده و خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه خودشان شدند.

هر روزه اعتصابات کارگری مختلفی در اعتراض به مطالبات معوقه و پرداخت نشدن دستمزدها و در اعتراض به اخراج سازی های گسترده در شهر های مختلف برگزار میشود، و به تعرض کارفرمایان به سفره خالی کارگران اعتراض میشود. کارگران کشت و صنعت شوشتر بارها در اعتراض به عقب افتادن مطالباتشان اعتراض نموده اند ولی هر بار با جواب رد و وعده های توخالی کارفرما روبرو شده اند. کارفرمایان با حمایت دولت هر بلای را به سر کارگران می آورند و به هیچ کس هم پاسخگو نیستند . این به نفع ما کارگران نیست پرداخت نکردن دستمزدها ، اخراج سازی های گسترده و سازماندهی شده و قرار دادهای سفید امضا همگی یک سیاست از پیش تنظیم شده برای یورش به معیشت طبقه کارگر هستند و باید جلوی این توطئه ضد کارگری را گرفت.

تنها راه چاره اتحاد و همبستگی سراسری بین کارگران میباشد که با اتحاد و همبستگی میتوانند جلوی این همه توحش و استثمار را بگیرند. کارگران کشت و صنعت شوشتر باید با عزمی راسخ و متحدا نه با ادامه اعتصاب خود تا رسیدن به خواسته هایشان ایستادگی بکنند اعتراض و تحصن تاکنونی کارگران کشت و صنعت هر چند مفید و با ارزش است و قابل ستایش، اما باید با درخواست حمایت و پشتیبانی از تمامی مراکز کارگری ایران و فعالین این عرصه و تمامی مردم آزادیخواه در ایران و سراسر جهان حرکت خودشان را به یک جنبش سراسری پیوند بدهند. با یک اعتصاب دو دقیقه ای از طرف کارگران نفت و خودرو سازی و دیگر مراکز بزرگ صنعتی حتی به صورت سمبلیک به نشانه حمایت از کارگران کشت و صنعت میتوان قدرت طبقه کارگر را نشان داد و اتحاد و همبستگی خودمان را نشان بدهیم .

وقتی که سرمایه داری از تمام امکانات خودش برای سرکوب و ایجاد فشار بر روی طبقه کارگر استفاده میکند چرا ما از تنها سلاحی که داریم سلاح اعتصاب و اتحاد خودمان استفاده نکنیم با اعتصابی سراسری و همگانی میتوان به خواسته ها و مطالبات مان برسیم.