خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
اقدامات فاشیستی علیه شهروندان افغان محکوم است!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 4 جولای 2012

میلیونها انسان در ایران به جرم افغان بودن از کمترین حقوق مدنی برخوردار نیستند. آنها بخشی از زندگی خود را در کوره های آجرپزی، کارگاههای ساختمانی، مرغداری ها و دامداری ها و در بخش های مختلف تولیدی به سنگین ترین کارها و تحت بدترین توهینها و تحقیرها گذرانده اند. پائین ترین دستمزد را گرفته اند و از هیچگونه تامین اجتماعی و امنیتی برخوردار نبوده اند.

بسیاری از آنها افغانستان را بخاطر ندارند و یا حتی آن را ندیده اند، اما بخاطر محل تولد والدینشان حتی از حق رفتن به مدرسه محرومند. هزاران کارگر افغان بخاطر شرایط نا امن کار جان خود را از دست داده اند و تاکنون هیچ خبری از محکومیت یک کارفرما بدلیل کشته شدن این کارگران منتشر نشده است. وضعیت افغان ها در ایران آئینه تمام نمای توحش سرمایه داری امروز است. فاشیسم اسلامی حتی در زندان و در سیستم قضائی جمهوری اسلامی در نحوه رفتار با افغانها خود را نشان می دهد. بسیاری از آنها به جرم های واهی در زندان بسر می برند و از امکان گرفتن وکیل مناسب بی بهره اند. حتی در زندانها کثیف ترین و نامناسب ترین مکانها به زندانیان افغان اختصاص دارد. محرومیت در بین این زندانیان بسیار بیشتر است و به مراتب بیشتر مورد شکنجه و آزارهای سادیستی مزدوران جمهوری اسلامی قرار دارند.

مردم دنیا باید هر چه بیشتر از این جنایات با خبر شوند و خشم و نفرت خود را متوجه جمهوری اسلامی نمایند. مجرمین اصلی و سرکردگان باندهای جنایت و مواد مخدر در دولت و مجلس اسلامی و ارگانهای سرکوب رژیم هستند و آنها هستند که باید دستگیر شده و محاکمه شوند. در ايران رسما به افغانيها توهين ميشود٬ آنها را علنا ” دزد و جنايتکار” خطاب ميکنند. به خانه هاي آنها يورش برده و بهر بهانه اي آنها را دستگير ميکنند و اين فضاسازي راسيستي و ضد انساني حکومت اسلامي٬متاسفانه با اعتراضي درخور از سوي سازمانهاي مدافع حقوق انساني و نهادهاي مترقي نيز روبرو نميشود. حکومت اسلامي ايران براي زهر چشم گرفتن از مردم و از مهاجرين افغان٬ براي پس فرستادن هزاران نفر که سالهاي سال در ايران زندگي ميکنند٬ براي قدر قدرتي در مقابل مردم افغانستان٬ به اعدامهاي دسته جمعي جوانان مهاجر و يا پناهنده افغانستاني دست زده و در مقابل اعتراضات و موج تنفر از اين جنايات٬ طبق معمول به انکار اين مسائل پرداخته و يکبار ديگر به دنيا نشان ميدهد که جانوراني که بر ايران حاکم هستند٬ چه ظرفيتي از جنايت و وقاحت را يدک ميکشند.

بیش از سی سال حکومت اسلامی نشان داده است که تغییر در وضعیت زندگی هزاران افغان محبوس در زندانهای ایران نه در جمهوری اسلامی امکان پذیر است و نه مداخله حکومت افغانستان می تواند تاثیری در آن داشته باشد. فقط پیروزی انقلاب مردم ایران و برقراری یک حکومت انسانی می تواند برای میلیونها مهاجر افغان حقوق برابر و کامل شهروندی و برای زندانیان افغان آزادی و امنیت و رهائی از احکام فاشيسم اسلامی به ارمغان بیاورد.

+ هجوم فاشیستی جمهوری اسلامی به شهروندان افغان تبار جنایت علیه کل جامعه و برای ارعاب مردم است
+ هجوم وحشیانه جمهوری اسلامی به شهروندان افغان تبار محکوم است!