خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
امید
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 1 سپتامبر 2012

اندی: این زیبایی ِ موسیقیه. اونا نمی تونن این رو از تو بگیرن. تا حالا نشده همچین حسی در مورد موسیقی داشته باشی ؟
رد: وقتی جوون بودم یه کمی سازدهنی می زدم. هرچند دیگه علاقه خاصی بهش ندارم. توی اینجا (زندان) خیلی معنی نمیده.
اندی: اینجا اتفاقا جاییه که بیشترین معنی رو میده ! تو بهش نیاز داری، برای همین فراموشش نمیکنی.
رد: چی رو فراموش نمیکنم ؟
اندی: اینکه جاهایی توی این دنیا هست که از سنگ ساخته نشده. که یه چیزی توی درون وجود داره که اونها نمی تونن بهش برسن، نمی تونن بهش دست بزنن و اون فقط مال توه.
رد: در مورد چی صحبت می کنی ؟
اندی: امید.