خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
انقلابی که از پی تحریمها می آید
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 13 اکتبر 2012

در اين که در جريان تحريم‌های غرب عليه جمهوری اسلامی هم حکومت و هم شهروندان ايرانی آسيب می بينند شکی نيست. کاهش فروش نفت و فقدان سرمايه گذاری خارجی بر تاسيسات نفت و گاز و محدوديت‌های مربوط به معاملات بانکی و بيمه نمی توانند صرفا حکومت را هدف قرار دهند و برخی از آسيب‌ها خواهی نخواهی متوجه شهروندان کشور نيز شده و خواهد شد. حکومت نيز در اين ميان بسياری از کمبودها را به سمت مردم حواله می کند تا آنها را بيشتر عليه غرب بشوراند و تخم تنفر را آبياری کند. حتی از مردم می خواهند بخاطر منافع حکومت  (ونه مستقیما مردم) در برابر این فشارها خویشتن داری و صبر داشته باشند.

در این بین با بازگشایی مدارس و نیاز خانواده ها به تهیه لوازم مورد نیاز دانش آموزان، در شرایطی که در وضعیت اقتصادی نابسامانی بسر می برند، مفضل هر ساله را به یک بحران همیق تبدیل کرده است. در جمهوری اسلامی هرسال که می گذارد و به ویژه امسال شهر و خیابان و کوچه و خانه بوی مهر و باز شدن مدرسه ها را نمی دهد. و جنب وجوش برای خریدن کفش و کلاه و کیف و کتاب و دفتر ومداد از بین رفته است. گرانی سرسام آور نوشت افزار بیداد می کند. طبق گزارشی در سایت روزنه امسال دفترچه ی مشق ۴۰ برگ ساده ۵۰۰ تومان، دفترچه ۶۰ برگ ۷۵۰ تومان و دفترچه ۱۰۰ برگ ۱۲۵۰ تومان و مداد مشکی ساده ۳۰۰ تومان و خودکار بیک ساده ۵۰۰ تومان، مدادتراش معمولی ۴۰۰ تومان، مدادپاک کن کوچک ۳۰۰ تومان، خط کش پلاستیکی ۲۰ سانتی ۵۰۰ تومان، کیف ۲۰۰۰۰ تومان، کفش معمولی ۳۰۰۰۰ تومان، کت وشلوار۱۰۰۰۰۰ تومان، پیراهن ۱۰۰۰۰ تومان، کتاب ۴۰۰۰۰ تومان و … با یک حساب سرانگشتی حداقل هزینه های یک دانش آموز دوره ی ابتدایی برای آماده شدن در روز اول مدرسه بیش از ۲۵۰۰۰۰ تومان است. دراین محاسبه، هزینه ی ثبت نام و سرویس رفت وآمد وپول تو جیبی روزانه درنظرگرفته نشده است. اگر این مخارج وهزینه های جانبی وپیش بینی نشده را هم اضافه کنیم، این رقم به ۵۰۰۰۰۰ تومان می رسد. حال اگر یک کارگر ساده با حداقل حقوق ۶۰۰۰۰۰ تومان، سه فرزند دانش آموز داشته باشد، برای به مدرسه فرستادن آنها باید حداقل ۱۵۰۰۰۰۰ ( یک میلیون و پانصد هزار) تومان هزینه کند. واین هزینه معادل دو ماه و نیم حقوق و به معنای واقعی کمرشکن است.

هفته گذشته نیز مجلس اسلامی، فوریت طرحی را برای متوقف کردن اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها تصویب کرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در جلسه علنی مجلس در باره این اقدام گفت “در شرایطی هستیم که باید گفت سوگمندانه و با تلخی تمام ناگزیریم اجرای فاز دوم قانون یارانه ها را متوقف کنیم.” این طرح قرار است پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس، به رای گذاشته شود. با تصویب این طرح، اجرای فاز دوم حذف یارانه ها که قرار بود” تحول بنیادین در اقتصاد ایران ” بوجود آورد، تا اطلاع ثانوی متوقف می شود. از آنجا که شرط دریافت وام از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، انجام اصلاحات پیشنهادی آنها بود، جمهوری اسلامی از سال ١٣٨٩ تلاش کرد باواگذاری شرکتها، کارخانجات و واحدهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی و زدن از همان مقدار ناچیزی که دولت بعنوان یارانه به مردم میداد، هزینه های دولت را کم و سود سرمایه را در ایران بیشتر کند. تا در کنار ارائه چهره ای باثبات از جمهوری اسلامی در بازارهای بین المللی، امکان دریافت وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی را داشته باشد.اکنون با گذشت کمتر از دو سال از اجرای قانون یارانه‌ها، نمایندگان مجلس امیدوارند توقف آن کمکی به حل بحران کنونی جمهوری اسلامی باشد.

این بحران اقتصادی که امروز گریبانپگیر خانواده ها شده است، بحرانی است که از سمت جمهوری اسلامی به طرف مردم حواله داده شده. بحران اقتصادی همزاد رژیم اسلامی است. ریشه در بحران سیاسی این حکومت و پایه های وجودیش دارد. این رژیم سی و سه سال است که تلاش کرده بار بحرانش را بر گرده مردم تحمیل کند و امان از مردم بریده است. اکنون مقارن شدن این بحران با بحران جهانی سرمایه داری از یکسو و تشدید تحریم های اقتصادی غرب و آمریکا همانطور که اشاره کردم کار را به فروپاشی اقتصاد جامعه کشانده است. بدنبال تشدید تحریم های اقتصادی بطور واقعی کارخانجات بسیاری به تعطیلی کشیده شدند و قیمت دلار نیز هر روز بالاتر رفت. بدین ترتیب می بینیم که در دعوای جمهوری اسلامی و آمریکا و دول غرب این مردم هستند که دارند قربانی میشوند و دود تحریم ها مستقیما به چشم مردم میرود. از جمله بعد از تظاهرات هزاران نفره مردم تهران در ١٢ مهر عکس العمل فوری آمریکا این بود که اگر رژیم اسلامی کوتاه بیاید، تحریم هایشان را تخفیف خواهند داد. این گفته به روشنی نشان میدهد که چگونه آمریکا و غرب از مبارزه مردم وحشت دارند و تنها مساله شان رام کردن جمهوری اسلامی است. مردم نیز در همین تظاهرات ١٢ مهر با شعارهایی چون انرژی هسته ای نمیخواهیم نمیخواهیم، سوریه را رها کن فکری به حال ما کن دارند جواب هر دو طرف را میدهند.