خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
انقلاب زنانه
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 27 اکتبر 2012

انقلاب زنانه اولین بار در ایران توسط منصور حکمت لیدر و موسس حزب کمونیست کارگری به میان کشیده شد. حال دختران اکراینی چنین اهدافی را در سراسر جهان بب پیش می برند. امروز 2 اکتبر در برنامه الجزیره مصاحبه ای بود که لیدر گروه فمن اینا شوچنکو پلاتفرم سیاسی اشانرا اینطور بیان کرد که حقوق زن جهان شمول است ربطی به یک کشور و دو کشور ندارد . فمینیست مخالف او که روی خط نسبیت فرهنگی بوده همانی که حکومت های طالبان و رژیم اسلامی را شایسته فرهنگ خود این کشور ها می دانند با او مخالفت کرد و گفت نباید این را به سایر کشور ها کشاند بلکه باید زنان همان امکاناتی که به آنها می دهند از آن انتخاب کنند. در این مصاحبه که میبنید، لیدر این گروه در مقابل این سیاست دول غرب و بوجود آورندگان حکومت طالبان از زنان و حقوق اشان دفاع کرد.

در ضمن در یک تظاهرات دیگر این زنان در پاریس در منطقه مسلمان نشین شهر لخت رفتند و به زنان مسلمان فراخوان می دادند که حجاب های خود را دور بیاندازید و لخت شوند . و فریاد می زدند که این لباس شایسته انسان آزاد شده از بردگی جنسی مذاهب و دیکتاتور ها نیست!

امیدواریم این دختران محبوبیت بسیاری در میان ایرانیان مخصوصا زنان ایران بیابند چون در واقع مبارزه ما را برایمان انجام میدهند! دست اشان درد نکند! راه اشان پیروز و به امید اینکه واحد های فمن در ایران شروع به نظج گرفتن کند. این اعتراض عریان را الیا المهدی در مصر شروع کرد و مریم نمازی یکی از رهبران حزب کمونیست کارگری در انگلیس به پیش برد که تقویم اعتراض عریان توسط او و فعالین دیگر 8 مارس امسال منتشر شد (#). فیلم دیگری در وبلاگ مریم است که کادر های حزب کمونیست کارگری در یک اعتراض عریان هر کدام آمدند بیانیه اعتراضی خودشان را علیه حجاب این پرچم بردگی زن خواندند!

این جنبش جهانی است که شروع اش از خود ایران بوده و زنان و مردم دنیا از روی مبارزه زنان ایران و رهبران آتی اشان از همین الان خط می گیرند!