خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
این دولتهای شبیه به هم!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 10 ژوئن 2014

417fffff15_310

آیا رفتار امروز دولت روحانی، همان رفتاری نیست که دولت احمدی نژاد می کرد؟ یعنی بازی با برگ فساد مالی دولتهای قبلی؟ احمدی نژاد اما با «بگم بگم» هایش فرصتی برای چپاول بیشتر و سکوت اصلاح طلبان خرید تا جایی که حتی میر حسین موسوی نیز برای حفظ کیان اسلام و حکومت توان مقابله با او را در مناظره انتخاباتی سال 88 نداشت. احمدی نژاد از پرونده هایی حرف می زد که هرگز آنها را افشا نکرد. بعید هم نیست همچنان برگ برنده ای در دستش باشد. ما از فسادها اطلاع داریم. اما کسی توان بازپسگیری آنها را ندارد و باید پرسید چرا؟

اکنون اما افشای فساد مالی جناح قبلی با حمایت اکثریت طرفداران رفسنجانی فعلا علیه کسانی دارد پیش می رود که بصورت عادی منفور جامعه بودند و در بخشهای مختلف حاکمیت هم از ابتدا چندان روی خوشی بهشان نشان داده نمی شد.

شیوه این افشاگریها هم جالب است. از مجاری رسمی صورت نگرفته تا برای تکذیب و احتمالا مخالفت از انتشار آن توسط دولت فعلی و دیگر مخالفان دولت قبلی در روز مبادا دستشان باز باشد. در این بین نمی توان انتظار داشت ردی از سپاه که بزرگترین پروژه های عمرانی را در طی 8 سال گذشته بدون هیچ رقیبی بدست می آورد در این فسادهای گسترده وجود نداشته باشد. سپاه تا کجا سکوت می کند؟ از همه مهمتر، افشای این فسادها چقدر می تواند جامعه را آبستن اعتراضات گسترده کند؟ تا همینجا که حداقل کارگران در مقابل فشارهای روزمره زندگی، دستمزد کم، بیکاری و نبود امنیت شغلی موضوع اعتراض به فسادهای گسترده را هم به یکی از مطالبات پایه ای خود تبدیل کرده اند.