خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
بحران اقتصادی رژیم و تف سربالای مهمانپرست
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 3 جولای 2012

بن بست سیاسی و اقتصادی رژیم اسلامی (که در پست قبلی در موردش نوشتم) به اندازه ای موجب سردرگمی و گیجی جانیان اسلامی حاکم بر ایران شده که باعث شده برخی از آنها به هذیان گویهای خنده داری متوصل شوند. از آن جمله آقای مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران است که در تازه ترین شیرین زبانی فرموده اند غرب با تحریم ایران علاوه بر پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک این اقدام، باید آماده رویارویی با مشکلاتی چون تشدید بحران مالی و اقتصادی و گسترش اعتراض‌های اجتماعی باشند. #

اما وضعیت جمهوری اسلامی خود گویای این حقیقت است که یاوه های مهمانپرست فقط از سر ترس و سردرگمی است. مدتی است که اعتراضات به گرانی و دستمزد رشد پیدا کرده و همزمان، وضعیت عمومی حکومت اسلامی نیز در آستانه بحران های تازه ای قرار دارد. سردمداران رژیم اسلامی که طی سالها با قهر و آشتی های دلبرانه با غرب خو کرده بودند، این بار در برابر یکدندگی و کوتاه نیامدن غیر معمول طرف مقابل، دچار سردرگمی شده اند. جناح حاکم و اداره کننده این رابطه که گمان میکرد در این دوره نیز میتواند با همان قواعد دوره گذشته بازی را ادامه دهد، نشان داد که تا چه اندازه از درک موقعیت تغییر یافته جهان و گرفتاریهای بلوک غرب بی خبر است. شکست حکومت ایران درمسئله معروف به مناقشه هسته ای باغرب، شرایط به غایت وخیم تری را برای حکومت اسلامی ایجاد کرده است. ادامه این مذاکرات نومیدانه تنها چند روز مانده به آغاز نحریم فراگیر نفت از سوی کشورهای غربی و کاهش بی سابقه قیمت جهانی نفت، چشم انداز اوضاع اقتصادی حکومت اسلام را به مراتب تیره وتار تر کرده است.

حکومتی که خود با یک بحران عمیق سیاسی و اقتصادی روبرو است و هنوز نتوانسته از امواج انقلاب سرنگونی طلبانه 88 رهایی یابد، دیگران را از اعتراضات اجتماعی می ترساند.