خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
برای آن قلب سیاه…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 24 آگوست 2012

خبرها می گوید موسوی بخاطر ناراحتی قلبی به بیمارستان افتاده. در مصاحبه تلویزیون بی بی سی فارسی مشاورش نیز سنگ تمام گذاشت تا هر طور شده او را رهبر اپوزیسیون و تنها عامل اتحاد مردم معرفی کند. گ.یی آسمان باز کرده و یک موسوی افتاده و منجی عالم بشریت شده! شنیدن چنین مزخرفاتی از مشتی دزد و جنایتکار که سالها علیه مردم توطئه چینی کردند البته عجیب نیست. کیست که بتواند اینها را به همان دوران طلایی چپاول و درو و جنایت بازگرداند؟

کاری به این شعبده بازی ناشیانه نداشته باشیم اما، موسوی حق دارد به عنوان یک انسان مخالف باشد. مخالف هر چیزی و هر کسی. حالا می خواهد بعنوان یکی از سازندگان جمهوری اسلامی، امروز مخالف سیاست جاری کشور باشد. یعنی خامنه ای. ایشان حق دارد و این حق به رسمیت شناخته می شود.

اما…

اما موسوی با آن قلب سیاهش نابود کننده زندگی صدها هزار انسان بوده است. او در طول تاریخ جنایت بار جمهوری اسلامی یکی از اجزای سازنده و بسیار مهم در قدرت بوده و وضعیت امروزش  هیچ تغییری در این واقعیت ایجاد نمی کند که نمی توان دوران طلایی اش را که مصادف با قتل عام هزاران انسان شده نادیده گرفت. نمی توان ساختار سیاسی را که وی امروز هم مدافعش است نادیده گرفت. کافی است همین امروز خامنه ای کوتاه بیاید و خواهید دید خیل این آقایان به دنبال رهبر فرزانه اشان خواهند افتاد. آنها نه آزادی خواه هستند و نه دلشان برای مردم می سوزد.

من همانقدر که برای خامنه ای آرزوی سلامتی دارم برای موسوی هم دارم چرا که می خواهم اینها در دادگاههای مردمی بخاطر جنایاتی که علیه مردم مرتکب شدند محاکمه شوند و عدالت در بارشان اجرا شود. این را گفتم تا مرزم را با مدافعان شخص موسوی مشخص کنم. من شاید برخی جاها از رنگ سبز و جنبش سبز دفاع کنم اما جنبش سبزی که من میشناسم عمیقا آزادی خواه، عمیقا انسانگرا و عمیقا ضد جمهوری اسلامی است. چیزی که ربطی به حکومت جمهوری اسلامی و دوران طلایی باب میل آقای موسوی ندارد…