خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
بمب بي حجابي!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 19 می 2012

حضور پر رنگ نيروهاي نظامي براي خنثي كردن بمب بي حجابي در پايتخت! #