خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
بیکاری 5000 کارگر آجرپزیهای کنگاور
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 21 می 2012

در جدیدترین گزارشها از بیکاری گسترده کارگران، سایت کرمانشاه پست نیز در گزارشی، از بیکاری بیش از ۵۰۰۰ کارگر آجرپزیهای استان کرمانشاه خبر داده است. در این گزارش آمده است که در نتیجه تعطیلی صدها کوره آجرپزی سنتی طی دو سال اخیر، هزاران کارگر کوره های آجرپزی استان کرمانشاه و بخصوص شهرستان کنگاور بیکار شده اند. کوره داران و کارگران بیکار، آغاز هدفمند شدن یارانه ها و افزایش قیمت سوخت را عامل اصلی وضعیت ناامیدکننده خود عنوان کرده اند. بنابراین گزارش یارانه سوخت به کوره های سنتی تعلق نمی گیرد و موج بیکاری روستاهاای منطقه را فراگرفته است.

از اثرات و تبعات اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و درا دامه ادعاهای حکومت پیرامون “جراجی بزرگ اقتصادی حکومت”، مقامات دولت اعتراف کرده اند که بیکارسازیهای گسترده در راه است.بنابر اعلام دولت، در سال گذشته بیش از ٢٠٠ هزار نفر بیکارشده اند و با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها، هزاران کارگر دیگر نیز بیکارخواهند شد. در همین رابطه، مرکز آمار اعلام کرده است که روزانه بطور متوسط ١٠٠ کارگر از کار اخراح می شوند. ٦ واحد تولیدی بالای ٢٠٠ کارگر اعلام ورشکستگی کرده اند.

این آمار مربوط به بخش های صنعتی می باشد که تا کنون “اشتغال پایدار” داشته اند. در کنار این باید به پروژه های اشتغالزا حکومت اشاره کرد که در طول نزدیک به دوسال گذشته در دست اجرا بوده که نه تنها بیکاری را کاهش نداده، بلکه بر تعداد بیکاران افزوده است. لازم به توضیح است که بخش هایی از این طرح ها در کنار و انطباق با رشته های اصلی صنعت و یا صنایع مادر ایجاد شده بود که عمدتا خدمات به بخش های اصلی صنعت میدهند که به دلیل بحران خود این صنایع، و ورشکستگی این واحدها، بیکاری را تشدید کرده اند.