خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
کلا بدون شرح!….
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 9 سپتامبر 2009

9928_1049917307610_1816073737_108911_1775191_n