خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
تجمع کارگران صنایع فلزی ایران مقابل وزارت صنایع
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 16 آوریل 2012

ایلنا: حدود 800 کارگر و بازنشسته صنایع فلزی ایران صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت بیش از 8 ماه حقوق و بیمه معوقه، در مقابل وزارت صنایع تجمع کردند.

نماینده کارگران معترض در گفت گو با خبر نگار ایلنا گفت: بعد از تجمع کارگران صنایع فلزی ایران مقابل دفتر ریاست جمهوری مسئولین این نهاد نامه‌اي با 6 ماده مبنی بر اینکه کارفرما موظف به پرداخت تمامی مطالباطت معوقه کارگران تا پایان ماه جاری است، به وزارت صنایع ارسال نموده است که متاسفانه تا کنون عملی نشده است. اين كارگر افزود: وزارت صنايع کارفرما را متعهد به پرداخت مطالبات قانونی کارگران كرده است اما در حال حاضر کارفرما به بهانه اینکه سرمایه دار اصلی جهت پرداخت مطالبات کارگران تامین مالی نکرده از انجام تعهد خود طفره می‌رود. او با اشاره به اینکه کارگران کارخانه صنایع فلزی بلحاظ مالی دچار مشکل شده اند عنوان کرد: کارگران چاره ای جز تجمع ندارند و اگر مشکلاتشان حل نشود به اعتراض خود ادامه می‌دهند.

در ادامه یکی از بازنشستگان صنايع فلزي اظهار داشت: کارخانه صنایع فلزی ایران به 100 نفر از بازنشستگان خود که از 2 سال گذشته بازنشسته شده‌اند هیچ گونه سنوات و مزایای بازنشستگی پرداخت نکرده است.

همچنين طبق گزارشي ديگر از ايلنا، مديران كارخانه پلاستيك شاهين كه 8 سال پيش به بخش خصوصي واگذار گرديده است، بصورت روزانه اقدام به اخراج كارگران مي كنند. از قول يكي از اعضاي شوراي اسلامي كار اين كارخانه اعلام شده است كه به دلیل اخراج تدريجي، کارگران اين كارخانه از 350 نفر به تعداد 115 کارگر کاهش یافته‌اند.

در همين حال، خبر ها حاكي از افزايش فضاي اعتراضي در سطحي گسترده در مراكز كارگري و از جمله در ميان بازنشستگان، پرستاران، و عليه بيكارسازي ها در ديگر بخشهاي كارگري است. زمزمه از سر گيري اعتراضات در ميان بازنشستگان بالاست و بازنشستگان در ادامه اعتراضاتشان در اسفند ماه پيگير خواستهايشان هستند و به انتساب متهم رديف اول پرونده كهريزك سعيد مرتضوي به مديريت تامين اجتماعي معترضند. اين موضوع فضاي اعتراضي در ميان آنان را به مراتب تشديد كرده است.

+ در همين رابطه بخوانيد: سال جديد سر آغاز اعتراضات گسترده كارگري، چند تاكيد مهم

++ اول مه: جهان از آن ۹۹درصدیها!