خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
تصاویری از یوز ایران
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 11 آوریل 2010

این عکسها رو برام ایمیل کرده بودن گفتم شما هم ببینید.