خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
جمهوری اسلامی، پروژه ای رو به پایان است!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 12 دسامبر 2006

 

16 آذر هر سال متفاوت تر از قبل و هر بار رنگ و بویی رادیکال تر و تاثیر گذارتر از سالهای قبل به خود میگیرد. از اعتراض به دیکتاتوری شاه تا اعتراض به حاکمیت اسلامی با پرچم آزادی و برابری، راه عظیمی پیموده شده است. قرار گرفتن پرچم سرخ آزادی و برابری بر سر در دانشگاه نقطه عطف این تحول بود و امسال نیز پیامی مهمتر داد: یا سوسیالیسم یا بربریت!
تاثیری که ١٦ آذر امسال بر مبارزات سیاسی در جامعه داشت فوق العاده بود. این ١٦ آذر سوسیالیستی فقط جواب بگیر و ببندهایی که جمهوری اسلامی از ماهها جلوتر علیه فعالین دانشجویی برپا کرد نبود، جواب حملات رژیم وحشی سرمایه داران به کارگران و دستگیری و زندانی کردن آنها بود. جواب دندان شکنی به ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندانها بود، جواب بگیر و ببندهایی که جمهوری اسلامی علیه زنان راه انداخته نیز بود. این جواب کل جامعه به رژیم اسلامی بود که ما محکم و استوار ایستاده ایم و عزم جزم کرده ایم تا شما جانیان اسلامی سرمایه را سرنگون کنیم و سرنوشت خود را بدست بگیریم. ١٦ آذر ٨٥ قدرت نمایی جنبش سوسیالیستی و چپ جامعه علیه بربریت حاکم بود، و به نوبه خود جواب تمام آیه یاس خوانها و “نه نمیشه” ها را میدهد و صف مبارزه برای رهایی از شر جمهوری اسلامی و صف انقلاب کارگری را تقویت کرد.
در این بین اما جمهوری اسلامی را به عنوان پروژه ای پایان ناپذیر می خواستند معرفی کنند اما دانشجویان و کارگران و مردم چیزه دیگری را نشان دادند. درست است که خمینی و اربابانش با استفاده از اعتقادات خرافی مردم باعث انحراف کامل انقلاب 57 شدند و حکومت متوحش جمهوری اسلامی را روی کار آوردند و با اتکای احکام آسمانی و شرعی دست به کشتارهای وحشیانه ای زدند و هاری و خونخواری خود را به رخ دیگر امپریالیستها کشیدند و سه دهه متمادی با تبلیغات سرسام آور مذهبی خود را بر مردم تحمیل کردند، اما اکنون این مردم، کارگران و دانشجویان و زنان و جوانان به عنوان یک نیروی قدرتمند مقابلشان ایستاده اند و به آن نه می گویند. فاشیستهای اسلامی باید بدانند که با این جملات نمی توان جنبشهای کارگری، دانشجویی، زنان و کودکان و… را خاموش کرد! این تائید ناامیدی جانیان رژیم بر حفظ حکومت فاسدشان است. این زجه زدنهای دارودسته اوباش اسلامی است. شمارش معکوس سرنگونی این رژیم غیر انسانی آغاز شده است! این، همان زمانی که جریان اصلاحطلبان شکست خورد اعلام شد و امروز با پیام “یا سوسیالیسم یا بربریت” بر آن تاکید شد.
دو راهى “يا سوسياليسم يا بربريت”، يک حقيقت انکار ناپذير و قابل مشاهده دنياى امروز است. امروز بربريت سرمايه دارى در قاموس دولتها و جريانات ميليتاريست و تروريست در دنيا بشريت را در چنگال مصائب جنگ و آوارگى و فقر و بيکارى و نژاد پرستى و مذهب و قوم پرستى به اسارت گرفته است. پاسخ اين دنياى وارونه و ضد انسانى و بيرحم تنها ميتواند سوسياليسم باشد. پاسخ اين بربريت مدرن سرمايه فقط ميتواند انقلاب کارگرى و سوسياليسمى باشد که انسان را در محور حرکت خود قرار دهد.