خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
جنگ ایران و غرب در سوریه!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 17 جولای 2012

انقلابات خاورمیانه وشمال آفریقا و تضعیف اسلام سیاسی و بویژه جمهوری اسلامی در منطقه. یکی از پیامدهای این تحولات به حاشیه رانده شدن محور جمهوری اسلامی- سوریه – حزب الله و شکل گیری قطب تازه ای حول ترکیه- اتحادیه عرب در منطقه است. این شرایط همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا را به روی کار آمدن ( و یا آوردن) نوعی اسلام پرو غرب، یا لااقل غیر متخاصم با غرب، در کشورهای منطقه و از جمله ایران امیدوار کرده است. ویژگیهای فوق باعث شده است تا دولت آمریکا هدف تحمیل هژمونی سیاسی و رام کردن جمهوری اسلامی در قالب سیاستهای خود را نه با سناریوهای نوع رژیم چنجی و یا براندازانه بلکه با دیپلماسی اعمال فشار برای تغییر تدریجی رژیم دنبال کند. تشدید تحریمها و همزمان با آن ادامه مذاکرات اتمی بر این اساس صورت میگیرد.

در این بین نیز، سوریه در موقعیتی حساس قرار گرفته است. روسیه و چین به عنوان دو نیروی سیاسی و نظامی جدید که در مقابل ناتو و آمریکا در حال قدرت نمایی بوده و در حال گسترش نفوذ و قدرت خود در خاورمیانه هستند، به خاطر منافع هنگفت و تا حدودی “مفتی” که در ایران به دست آورده اند، به شدت از جمهوری اسلامی دفاع می کنند، در قبال سوریه نیز همین رویکرد را در پیش گرفته اند و از دیکتاتوری بشار اسد دفاع می کنند. به این ترتیب جدال سوریه، جدالی است بر سر بودن و نبودن جمهوری اسلامی به عنوان سردمدار اسلام سیاسی در منطقه و هم پیمان اصلی روسیه و چین. با سرنگون شدن بشار اسد، عملا اسلام سیاسی که تا کنون اعتبار و قدرتش به مدد انقلابهای شمال آفریقا به شدت تضعیف شده، در سراشیبی سرنگونی قرار خواهد گرفت.