خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
خدا و پروفایل فیس بوکی!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 5 آگوست 2012

صفحه نه به حجاب اجباری از قول یکی از اعضایش متنی جالب منتشر کرده که هیفم امد اینجا قرارش ندهم:

فلسفه ی حجاب احتمالا حفظ کرامت زن است نه تحقیر او .. من در یک خانواده ی معتقد به دنیا آمدم.. حتی یکبار مکه رفته ام.. ساعتها به رفتار آدمها چشم دوخته ام .. امروز اگر از من بپرسند به چه چیز اعتقاد داری میگویم ” انسانیت و اخلاق” سعی میکنم همه چیز را در این ترازو بگذارم.. و خودم انتخاب کنم.. خدایی که من میشناسم عاشق رنگ است.. عاشق رقص است.. وقتی پیکر دختران را در حال پاتیناژ یا صخره نوردی میبیند به خودش دست مریزاد میگوید!! خدایی که من میشناسم از عطر گیسوان رها در باد مست میشود.. وقتی دختری با صدای بلند و بی دغدغه میخندد ، آزرده نمیشود.. لب نمیگزد.. تهدیدش نمیکند.. خنده اش را نمیخشکاند.. خدایی که من میشناسم به من میگوید برای این مردم خاکستری ترانه ای بنویس که امید بخش باشد .. از اینکه زنانی مثل مادرم بهترین سالهای جوانی شان را در کشوری جنگ زده گذرانده اند خجل است..گاهی زیرچشمی نگاه میکند که خواهر کوچکم امروز کدام رنگ لاک را از کمدش برمیدارد و با ذوق زیر لب میگوید میدانستم ! ! خالق و عاشق موسیقی ست .. خودش زیر سمفونی آرامشبخش باران مینشیند و عاشق میشود… از رنگ سیاه کراهت دارد.. از تو سری بیزار است.. ساعتها با ماموران گشت ارشاد چانه میزند که این دختران را راحت بگذارند.. هر چند صدایش را نمیشنوند و نمی بینندش و ظاهرا از دستش کاری بر نمی آید ! اما غمگین میشود که تمام اینها به اسم او تمام شد… این صفحه را حمایت کنید.. من برایشان مطلبی نفرستادم…. چیزی به ذهنم نرسید.. اما خدایی که من میشناسم حالا که پاک ناامید شده میخواهد یک پروفایل بسازد و این صفحه را لایک کند و یک عکس بفرستد و حرف دلش را بنویسد. 🙂 +

حالا چرا این متن برایم جالب بود؟ اول اینکه فضای فلسفی و معنوی حاکم بر جامعه ایران و مخصوصا قشر جوان را خیلی خوب نمایش می دهد. البته بخش عمده ای از نظرات داده شده در این صفحه را (چه انها که با فرستادن عکس از ان حمایت کرده اند چه آنها که بعنوان خواننده زیر عکسها نظراتشان را می گذارند) که بررسی می کند، جملگی خدایشان بقدری مهربان و رئوف است که گویی با خدا و دینی جدید سروکار داریم. ما با یک پدیده ای طرف هستیم که در آن  خدا دیگر آن جایگاه دینی گذشته خود را ندارد. خدا اصلا و ابدا ربطی به آیینهای توحیدی که ما میشناسیم ندارد و کلی با آنها فرق دارد. فرقش این است که این خدای جدید نه زن است و نه مرد. خیلی مهربان است و عاشق آزادی انسانهاست! بالاخره در قرن بیست و یکم این واقعیتهای زندگی بشر امروز است و چرا نباید خدایش هم اینطور باشد؟

خدای ادیان محصول دورانی از زندگی انسان است که همه چیز بر اصل سلطنت مطلقه بوده. شاه و اوامرش مافوق مردم بود. در این دوران خدا پيشاپيش بجای انسان تصميم می گرفت و راه او را دقيقا مشخص می کرد، تمام اختيارات بشری بدين محدود میشد که اوامر صادره را دريافت کند و اعمال خود را با آنها منطبق سازد، الزاما عقل و شعور انسان هم محکوم به زوال شد، و اين درست همين چيزی است که در مذاهب توحيدی انجام گرفت، يعنی به همان نسبت که تعصب افراد زياد تر شده، شعورشان نیز کاهش يافت. به این ترتیب وقتی تاريخ مذاهب را نگاه کنیم، پر از نمونه های کسانی است که با احساس انجام وظيفه، بنام خدا آدم کشته اند و بدنبال آن با وجدان آسوده در انتظار بهشت نشسته اند، زيرا بر اين اعتقاد راسخ بوده اند که تنها آنانند که کليددار حقيقت مطلق الهی هستند. چنین چیزی در این عصر  و توسط انسان دوران ماهواره و اینترنت و فیس بوک و تویتر قابل قبول نیست.

از این رو ما در دورانی قرار داریم که در ان خدای توحیدی دارد جای خود را به مفهومی دیگر می دهد. مفهومی که در آن خدا در پی سلطنت و امر کردن نیست. خدا به خاطر عدم پرستش خود کسی را به مرگ مجازات نمی کند و کلا خداییست خوب و مهربان چون انسان قرن ۲۱ اینطور است! این سیر تحولی قبلا هم انجام شده است. زمانی که خدای مرد به جای خدای زن نشست. خدایان اساطیری جای خود را به خدایان توحیدی دادند و حالا خدای جدید! این رویداد، بخشی از همان رنسانس عظیم فکری و فرهنگی است که در ایران در جریان است.  فعلا دارد با دین و شیوه خداپرستی دینی تعیین تکلیف می کند اما هدفش چیزی بیش از اینهاست. این قدمهای نخستین کنار گذاشتن مذهب و خداپرستی در ایران است.

در این مورد بیشتر خواهم نوشت.