خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
دام افکن برا ملت!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در پنج‌شنبه 19 آوریل 2012

حجت الاصلاح اکبر گنجی (دام افکن برا ملت) در رساله بی بی سی المسائل فرموده اند که رابطه ی همسری و تشکیل خانواده، هیچ تقدسی نداشته و حتی ادیان ابراهیمی در این مواقع “طلاق” را به رسمیت شناخته اند. به همین نحو، اگر دولت مرکزی، اقلیت قومی یا مذهبی یا زبانی خاصی را به طور سیستماتیک مورد تبعیض و سرکوب قرار داد، آنها حق دارند از “طلاق سیاسی” استفاده کرده و از آن کشور جدا شوند.
.
سوال فقهی: باید سه طلاقه کنن؟ جدا شده مرده یا زن؟ بعد اگر خواستن دوباره بهم وصل شن تکلیف چیه؟ جدا شده اول باید به یه کشور دیگه وصل بشه؟ صیغه ای که باید برای وصال مجدد جاری شود چیست؟