خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
در آستانه روز جهانی کارگر، معظلات و مشکلات طبقه کارگر
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 29 آوریل 2012

مهمترین موضوعی كه در شرایط كنونی طبقه کارگر ایران را مورد تهدید قرار می دهد، ایجاد اشتغال، امنیت شغلی، درآمد مكفی، قوانین كار و موارد بسیار دیگری از این دست است.

ایجاد اشتغال با توجه به نرخ بیكاری دو رقمی در کشور و همچنین بالا بودن این نرخ برای جوانان و زنان مهمترین دغدغه مردم در شرایط كنونی است. علیرغم گسترش دانشگاهها و روی آوری جوانان به این مراكز، اما هیچ آینده روشنی برای اشتغال و نیز امنیت شغلی پیشاروی جوانان نیست.

تعداد فزاینده بیكاران در ایران كه هم اكنون طبق آمار رسمی دولتی ( و صد البته غیر قابل اعتماد) بیش از ۲.۷ میلیون نفر است یافتن شغل را به یكی از مباحث مهم برای مردم تبدیل كرده است. بالا بودن نرخ بیكاری در برخی از استانهای كشور مشكلات عدیده ای را برای همه گان ایجاد كرده به طوری كه برخی از جوانان مجبورند برای یافتن شغل مناسب اقدام به مهاجرت كنند به امید آنكه در شهرهای بزرگ و یا حتی خارج از کشور بتوانند شغلی بیابند.

امنیت شغلی موضوعی دیگر است كه همواره نگرانی كارگران شاغل را دامن می زند.برخی از واحدهای تولیدی به دلایل متعدد از قبیل نبود سرمایه کافی، واردات بی رویه، بی ثباتی اقتصادی و سیاسی کشور در شرایط كنونی در معرض تعطیلی هستند و كارگران آنها نسبت به از دست دادن شغل خود تهدید می شوند.

در کنار این موارد، موضوع دستمزد و پایین بودن آن به مقدار قابل توجهی از نرخ تورم، هم اكنون اکثریت مردم را با دشواری تامین معیشت مواجه نموده و این در حالی است كه بخش عظیمی از كارگران حتی قادر نیستند این حداقل دستمزد را نیز دریافت كنند.