خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
دلارا دارابی را کشتند!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 8 می 2009

دلارا دارابي امروز ديگر نامي آشنا براي ميليونها نفر در ايران و در دنيا است. اسم و عكس و نقاشي هاي دلارا براي بسياري آشنا است . دلارا دارابی، ساكن شهر رشت در شمال ايران يك دختر هنرمند ١٧ ساله بود٬ كه در جريان يك درگيري در منزل يكي از اقوامش كه منجر به قتل يك زن به اسم مهين دارابي شد٬ دستگير و در سن هفده سالگي به اعدام محكوم شد. دلارا شش سال در زندان بود و با اعلام يك كمپين براي نجات جان او از سوي نهادهاي مدافع حقوق انسان٬ سازمان عفو بين الملل و كميته بين المللي عليه اعدام نام و عكس او در رسانه هاي بين المللي و درچند هفته اخيراز طريق تلويزيون پر بيننده كانال جديد به خانه ميليونها نفر در ايران و دردنيا رفت. هزاران نفر با ارسال نامه اعتراضي به مقامات حكومت اسلامي٬ با امضای طومار عليه اين حكم اعدام و با برگزاري ميتينگ در شهرهاي بزرگ دنيا اعتراض خود به اين حكم را بيان داشتند.

 صبح روزجمعه اول ماه مه روز جهاني كارگر٬ عليرغم همه اين اعتراضات٬ ساعت شش و نيم صبح دلاراي جوان را از خواب بيدار ميكنند و ميگويند براي اجراي حكم اعدام آماده شود. دلارا كه مدتها با اين كابوس دست و پنجه نرم كرده بود، به مادر و پدرش زنگ ميزند: “مامان٬ بابا ! ميخواهند مرا بكشند به اينها بگو كه اين كار را با من نكنند… وقتي پدر به او ميگويد ميخواهند ترا بترسانند٬ شجاع باشد دلارا فرياد ميزند … من طناب دار را مي بينم”. او روز قبل با مادرش حرف زده و گفته بود اميدوار شده است كه آزاد شود و اين اميدواري بدليل اعتراضات بين المللي و اعتراض هزاران و ميليونها نفر در ايران بود. پدر و مادر رنجديده دلارابلافاصله به طرف زندان رشت به راه افتادند اما وقتی به آنجا رسيدند، آمبولانس جسد دلارا را حمل ميكرد.

ايران تنها دولتي است كه رسما كودكان و نوجوانان را به اعدام محكوم میکند و اين احكام را سبعانه اجرا ميكند. بيش از ١١٤ كودك اكنون در زندانهاي حكومت اسلامي ايران منتظر ١٨ ساله شدن هستند تا به سن لازم براي اجراي حكم اعدام و قتل توسط جلادان برسند. بسياري از كودكان و نوجوانان يك روز بعد از جشن تولد ١٨ سالگي به دار آويخته ميشوند و بسياري در همان سن ١٦ و يا ١٧ سالگي. تصور كنيد زندگي كودكان و نوجواناني را كه هر روز با كابوس مرگ و اعدام دست و پنجه نرم ميكنند. تعدادي از اين كودكان محكوم به اعدام با من تماس گرفته و از اعدام هم سلولهاي خودشان حرف زده و از اعدام حرف زده اند٬ آنها ميخواهند كه دنيا به اين قتل عمد دولتي اعتراض كند. همه اين كودكان ميدانند كه حكومت اسلامي شوخي ندارد و به راحتي آب خوردن كودكان را به قتل ميرساند. آنها ميدانند كه حكومت اسلامي ايران در دنيا در صدر ليست اعدامها و در صدر ليست اعدام كودكان است.

 اينجا ايران تحت حاكميت جمهوري اسلامي است كه با قتل عمد و اعدام میخواهند از مردم معترض زهر چشم بگيرند و فضاي رعب و وحشت ايجاديكنند. بي دليل نبود كه دلاراي جوان را روز جهاني كارگر اعدام  كردند و در همان روز اول مه به ميتينگ اعتراضي هزاران كارگر در تهران و كرمانشاه و سنندج و … حمله كرده و بيش از ۱۷۰ نفر را دستگير كردند.

به صورت دلارا نگاه كنيد به دستهاي ظريف او و به چشمهايش. كدام جلاد و كدام قاتل ميتواند اين نوجوان و دهها و صدها نوجوان در اين سن را با طناب دار اعدام كند. اينها چه كساني هستند كه در قرن بيست و يك و در مقابل چشمان بشريت متمدن بچه ها را ميكشند و دستهاي خونين خود را مي شويند و مشغول كارهاي ديگر ميشوند.  آيا پاسخي و راه حلي هست آيا ميتوانيم كاري بكنيم كه علي مهين ترابي و بچه هاي ديگري كه از زندان به ما پيام داده و از ما کمک خواسته اند نجات يابند؟  

ما موظفيم كاري بكنيم. ما در مقابل اين كودكان و نوجوانان و در مقابل بشريت متعهد و مسئوليم كه كاري بكنيم. نبايد اجازه دهيم كه جلادان حاكم بر ايران بيش از اينها جنايت كنند و بيش از اينها مرزهاي سبعيت و وحشيگري را درنوردند. ما بايد اعتراض كنيم و اين اعتراض بايد متحدانه٬ متمركز و قوي باشد. تنها شانس ما براي نجات كودكان و محكومين به اعدام اعتراض قوي و متحدانه ما است.  بايد كاري بكنيم كه در دنيا همگان لحظاتي را به اين عكسها خيره شوند و با احساس اين كودكان عجين گردند. ما نبايد بگذاريم نوجوانان بيشتري پرپر شوند و حكومت جانيان در ايران با اين قتل عمدهاي سازمان يافته و وحشيانه  به عمر منحوس خود بيافزايد.

بپا خيزيم و به قتل وحشيانه دلارا دارابي و اعدام كودكان و نوجوانان در ايران اعتراض كنيم. اين هفته بايد در سراسر دنيا و در ايران به خيابان آمده و با روشن كردن شمع با اعلام دقايقي سكوت در همه مراكز كار و فعاليت اجتماعي با ميتينگ و تظاهرات در مراكز شهرها و در مقابل سفارتخانه هاي حكومت اسلامي و با اعمال فشار به جمهوري اسلامي ايران٬ مانع قتلهاي بيشتر در ايران شويم. اعدام و بویژه اعدام كودكان و نوجوانان بايد فورا ممنوع شود .