خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ذره بنیادی کشف شد… اما خدا نه!…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 9 جولای 2012