خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
زندانی سیاسی آزاد باید گردد در نماز جمعه تهران!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 19 جولای 2009

بعد از پایان نماز جمعه و در حالی که مردم از محل دانشگاه تهران دور می شدند، مجددا شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مرگ بر دیکتاتور، یا حسین میر حسین، سر می دادند که از طرف گاردیهای موتور سوار مورد حمله قرار گرفتند. ماموران به سمت مردم گازآشک اور شلیک نمودند و ضمن ضرب و شتم وحشیانه مردم، عده ای را دستگیر کردند. ماموران بسیجی با تند تر شدن شعارهای مردم، به سمت انها حمله ور شدند که ماموران بدون اتیکت نیروی انتظامی نیز انها را همراهی می کردند. کل خیابانهای منتهی به دانشگاه، 16 آذر، قدس، فاطمی، فلسطین، بلوار کشاورز و تا میدان ولیعصر از انبوه جمعیت پر شده بود که برای متفرق کردن مردم، بسیج و نیروی انتظامی با خشونت به مردم حمله ور شدند. بخشی از جمعیت که تعداد انها به هزاران تن می رسید، بعد از اتمام نماز جمعه و حمله ماموران، به سمت کوی دانشگاه حرکت کردند. ماموران دسته دسته به سمت کوی حرکت کردند و چندین تویوتا نیروی نظامی نیز به سمت کوی دانشگاه حرکت کرد. اطراف پارک لاله تا ساعتی پس از نماز جمعه مملو از جمعیت بود که با حمله نیروهای بسیج، متفرق شدند.