خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
سنتهای ارتجاعی حاكم بر جامعه باز هم فاجعه به بار آورد
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 15 آوریل 2012

روزپنجشنبه 24 فروردین ساعت 10 صبح جسد دختری بنام سمیه فیض اله پور اهل بوکان در پارک ساحلی این شهر بعد از 9 روز بیخبری پیدا شد.

سمیه 18 ساله دانش آموز سال آخر دبیرستان رشته نقشه کشی در خانواده ای فقیر، سنتی و اسلام زده زندگی میکرده. بنا به گفته دوستانش همیشه کتک میخورده و دستها و صورتش کبود بوده است. آرزویش این بود که به دانشگاه برود و از این شرایط نجات پیدا کند. سمیه روز 15 فروردین وقتی که به مدرسه میرود با مادرش خداحافظی میکند و دیگر به خانه بر نمی گردد.

سمیه بوسیله طناب خفه شده بود و با چاقو به قسمتهایی از صورتش ضربه وارد شده است. جسد سمیه روز پنجشنبه زیر پل امیرآباد این شهر پیدا شد. ظاهرا هنوز علت مرگ این دختر جوان اعلام نشده است اما قتل سمیه و جنایات دیگری از این دست نشان می دهد که قوانین و سنتهای اسلامی، افکار ارتجاعی و مرد سالار بانی اصلی چنین فاجعه ای است.

تكميلي:
+ تظاهرات مردم بوكان عليه نبود امنيت اجتماعي زنان
++ مردم بوکان تا امروز چهارشنبه به رژیم مهلت داده اند رژیم به نیروی سرکوب کمکی متوسل شد
+++ مردم بوکان مصمم ایستاده اند کوتاه آمدن در کار نیست