خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
سه اعدام و قطع انگشتان دست دو جوان در ملا عام!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در پنج‌شنبه 15 نوامبر 2012


چهارشنبه ۲۴ آبان ماه برابر با ۱۴ نوامبر حداقل چهار نفر در ايران اعدام شدند٬ انگشتان دست دو نفر را در ملا عام بريدند و ده زندانی سلفی را بعد از بيرون آوردن از زندان رجایی شهر در حاليکه موهای سر دو نفر از آنها یعنی هوشيار محمدی و جهانگير دهقانی را از ته تراشيده بودند، در شهر گرداندند و سپس آنها را به سلول انفرادی در قزل حصار منتقل کردند٬ خطر  اجرای حکم اعدام اين ده نفر  بسيار زياد است.

اعدام در ملا عام در اراک

سه جوان در ميدان فراهان اراک در مقابل چشم مردم اعدام شدند. در مراسم شنيع قتل اين سه جوان يک آخوند جنايتکار از اعدام اين سه نفر دفاع کرد و اتهام اين سه نفر را تجاوز اعلام کرد. بهزاد- ع ۲۷ ساله مهدی – م ٣۷ ساله و ميثم – م ۲۷ ساله در سحرگاه خونين چهارشنبه یعنی بيست و چهار ساعت در اراک به قتل رسيدند.

اعدام يک جوان در رجايي شهر

در همين روز يک جوان بنام حسين بهمني طالب در زندان رجايي شهر کرج اعدام شد. حسين بهمني متولد ۱٣۶۷ بود و به اتهام قتل اعدام شد در مراسم قتل عمد دولتي اين جوان رييس اجراي احکام دادگاه عمومي تهران جمشيدي جنايتکار حاضر بود.

قطع انگشتان دستهاي دو جوان در ملا عام

چهارشنبه رژيم اسلامي در عين حال انگشتان دستهاي دو نفر را در ملا عام قطع کرد. رژيم اسلامي ميگويد که انگشتان دستهاي اين دو نفر به اتهام دزدي قطع شده است و براي عبرت عمومي اين کار را کرده است. اين واقعه در يزد بود و در همان مراسم شنيع رييس کل دادگستري استان يزد از اجراي حکم اعدام دو نفر در ين روزها در ملا عام در يزد خبر داد.

بي حرمتي و شکنجه علني ده جوان سلفي

طبق خبري که به کميته بين المللي عليه اعدام رسيده٬ ده زنداني سلفي را در روز سه شنبه از رجايي شهر با بي حرمتي و خشونت تمام جمع کرده و با خود بردند. اکنون خبر رسيده که اين ده نفر را به طرز خيلي خشونت آميزي از زندان برده اند. دست بند به دست و پابند به پاهايشان زده و با پس گردني و فحاشي هاي رکيک آنها را برده اند. در حين انتقال آنها با صداي بلند ميگفتند اعدام اتان ميکنيم . طبق خبر اين ده زنداني سلفي هوشيار محمدي٬ جمشيد دهقاني٬ جهانگير دهقاني٬  اصغر رحيمي٬ بهنام رحيمي٬  بهرام احمدي٬ محمد ظاهر بهمني٬ کيوان زند کريمي٬ حامد احمدي٬ کمال مولايي٬  را در مرکز شهر کرج گردانده و سپس به قزل حصار منتقل کرده اند. طبق خبر همه اين افراد اکنون در زندان قزل حصار و در انفرادي هستند. اين ده نفر از طرف مامورين حکومت اسلامي تحت فشار بوده اند که در مقابل دوربين اعتراف کنند. اتهام اين افراد حمله به پاسگاه سنندج و يگان ويژه است و هر لحظه ممکنست اعدام شوند. اين ده نفر بعد از دستگيري شکنجه و آزار و اذيت زيادي را متحمل شده و يکسال در انفرادي بوده اند.اين ده جوان  اتهامات را قبول نکرده و بهمين دليل تحت فشار زيادي هستند. رژيم از آنها ميخواهد نه فقط اتهامات را بپذيرند بلکه در مقابل دوربين عليه خود شهادت دهند.

در دفاع از انسانیت…

جمهورى اسلامى سياست سركوبش را هر بار  و به اقتضا توازن قوا و اعتراضات موجود متوجه قشر مشخصى در جامعه ميكند تا بتواند جو رعب وحش ايجاد كند; اما ماشين كشتار رژيم , ماشين كشتار است , رو به هر بخش جامه قرار بگيرد محكوم است و بايد مورد اعتراض قرار بگيرد.  اعدام قتل عمد دولتى است و در هر شكل و فرمى  بايد متوقف شود; بايد مورد اعتراض جهانى قرار بگيرد. اعتراض جهانى و يكصدا عليه تمامى احكام اعدام  جان هزاران نفر زندانى را نجات داده و  فضا را براى اعتراضات آتى و به عقب راندن ماشين  سركوب رژيم بازتر ميكند.

روز ٢٤ نوامبر ٢٠١٢ برابر با چهارم آذر روز دفاع از انسانيت است, روزيست كه يكصدا در يك صف محكم مقابل وحشيگرى رژيم خواهان لغو احكام اعدام ميشويم. از تمامى شخصيتها  و سازمانهاى آزاديخواهان و انساندوست  دعوت ميكنم   تا در روز ٢٤ نوامبر برابر با ٤ آذر ماه در سراسر جهان به صف  اعتراض به احكام اعدام و شكنجه و زندان بپيوندد و از انسانيت دفاع كنند.