خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
شوالیه هزار و یک شب و مبارزه با مذهب
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در پنج‌شنبه 28 ژوئن 2007

برخی از نویسنده گان از موقعیت خود برای روشن کردن افکار عمومی استفاده میکنند! و برخی دیگر از شهرت خود برای تحمیق اذهان مردم! و در کنار مرتجع ترین رژیم ها و سیاست مداران قرار میگیرند. چندی پیش٬ هارولد پینتر نویسنده٬ نمایش نویس وهنرمند سرشناس در سخنرانی معروف خود که بمناسبت دریافت جایزه ادبی نوبل ارائه داد به انتقاد از سیاست جورج بوش پرداخت. جنگ آمریکا در عراق را محکوم کرد! نظم نوین را جز بدبختی٬ جنگ و کشتار مردم ندانست! سیاستمداران حاکم را دروغگویانی دانست که به فریب مردم مشغولند. اعلام کرد که در برابر این دروغگویان٬ باید از حرمت زبان و انسانیت دفاع کرد!

اما این روزها سلمان رشدی٬ نویسنده و رمان نویس جنجالی٬ از طرف ملکه انگلیس ملقب به شوالیه میشود! سلمان رشدی نویسنده خوبی است. کتاب آیات شیطانی او اقدامی در نقد خرافات مذهب اسلام است. خمینی رهبر جنایتکاران اسلام در دوران اخیر به این خاطر فرمان قتلش را بر مسلمانان واجب دانست. اما دلایل اعطای این جایزه از جانب دستگاه عقب مانده و ارتجاعی سلطنت انگلستان چه اهدافی را دنبال میکند؟ آیا کتابهای سلمان رشدی نور روشنگری در اذهان تاریک این انگلهای تاریخی انگلستان تابیده است؟ آیا بعد از دو دهه از انتشار کتاب آیات شیطانی فرصت کرده اند این کتاب را مطالعه کنند و به ارزش آن پی برده اند؟

حقیقت سیاسی این اقدام ملکه را باید در ارتباط با اصلی ترین تقابلات سیاسی دوران حاضر، پس از فاجعه خونین ۱۱ سپتامبر، جستجو کرد. ۱۱ سپتامبر کلید یک جنگ تروریستی در ابعاد جهانی را زد. اکنون مدتی است که جنگ دو قطب تروریسم بین المللی، تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی، عرصه های متفاوت سیاست، زندگی اجتماعی و حتی سینما و فرهنگ و همچنین مذهب را در بر گرفته است. هر دو قطب روز بروز بیشتر بر دستگاه مذهب بعنوان ابزاری کلیدی در این جنگ و تقابل سوار میشوند. دستگاه اسلام و دستگاه مسیحیت هر چه بیشتر نقش ابزاری خود را در این جنگ تروریستی عهده دار میشوند. اقدام ملکه انگلستان را باید در این راستا درک و ارزیابی کرد. مذهب همواره ابزاری موٽر در خدمت طبقه حاکمه بوده است. تروریسم دولتی برای پیشبرد جهانی این امر خود نیازمند حضور موٽرتر دستگاه مافیایی کلیسا و مسیحیت و همچنین تبلیغات گسترده تر علیه مذهب و سیاست قطب مقابل است. پاپ بندیکت ۱۶ در شروع کار خود به این کارزار تبلیغاتی پیوست.

از طرف دیگر سلمان رشدی و خیل عظیمی از روشنفکران و نویسندگان بورژوازی در غرب به جانبداری از نیروی “خودی” در این جنگ و تقابل بر خاسته اند. تضاد عمده و غیر عمده میکنند. چشم به روی این تقابل جهانی می بندند. و عملا خواسته و ناخواسته در اردوی سیاسی و تبلیغاتی یک اردو قرار میگیرند. سلمان رشدی بخود اجازه میدهد و از دستگاه خون و شمشیر اشرافی این جایزه تحقیر انسانیت را می پذیرد. از شوالیه شدن خود لذت میبرد! و ظاهرا فراموش میکند که این دستگاه منشاء وسمبل چه جنایات و عقب ماندگی ای در تاریخ است. از قرار فراموش میکند که این دستگاه در دوران گذشته چگونه انسان٬ تفکر٬ کتاب٬ پیشرفت٬ و تمدن را گردن میزد! 
                               
اهدای شوالیه گری به نویسنده آیه های شیطانی٬ با واکنش خشم آلود نمایندگان خدای اسلام٬ روبرو میشود! سید احمد خاتمی یکی از خرده جیره خواران اسلام در خطبه های نماز جمعه تهران٬ اعطای لقب شوالیه به سلمان رشدی را٬ به معنای رویارویی انگلیس با مسلمانان دانست و تاکید کرد که فتوای امام در مورد سلمان رشدی٬ زنده و غیر قابل تغییر است! به گزارش خبرنگار ایلناٌ٬ خاتمی گفت دولت فرتوت انگلیس از سویی خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکند و از سویی دیگر به یک عنصر مفلوک و ورشکسته ای که به مقدسات بیش ازیک میلیارد و نیم مسلمانان اهانت کرده٬ مدال افتخار میدهد! خاتمی گفت: در شرایطی که موج خیزش اسلامی در جهان شروع شده است. دادن مدال به فردی که هیچ هنری ندارد و رمان نویس و نویسنده برجسته ای نیست تنها به دلیل فحش دادن به پیامبر مشهور شده است به معنای رویارویی با یک و نیم میلیارد مسلمان است. دنیای اسلام امروز یکپارچه خروش است و در ایران نیز فتوای امام زنده و غیر قابل تغییر است!

اوباش آدمکش اسلامی میکوشند وانمود کنند که جهل و خرافات اسلامی یک باور عمومی مردمی است که در جوامع اسلام زده زندگی میکنند. نه مردم در کشورهای خاورمیانه و شرقی و نه در کشورهای غربی تیول اوباش اسلامی و مسیحی نیستند. مذهب علی العموم یک تحمیل، یک جهل گسترده و تحت الحمایه دولتهای حاکم است. بدون حمایت دستگاههای حاکم مدتها بشریت از شر این دستگاهها خلاص شده بود.

از طرف دیگر اگر هنوز کسانی پیدا میشوند که معتقدند اسلام صرفا یک مذهب و عقیده است بهتر است که چشمانان خود را باز کنند! اسلام امروز جنبش سیاسی برای تصرف قدرت سیاسی است، یک نیروی آدمکش است. در سودان و الجزایر و سومالی٬ کودکان و سالمندان  را قتل عام میکند! در ایران٬ و افغانستان٬ سنگسار  میکند! دست  قطع میکند و چشم را از حدقه در میاورد و دار میزند! در عراق به بیمارستانها یورش میبرد و بیماران و دکترها را قتل عام میکند! در سراسر دنیا٬ فرودگاه ها٬ متروها و رستورانها را٬ جولانگاه عملیاتهای تروریستی خود میکند! شادی٬ خوشی٬ و حرمت انسانی را به گروگان و اسارت میگیرد! جنبشی ارتجاعی٬ ضد کمونیستی٬ ضد مدرنیسم٬ ضد آازادی٬ ضد زن و ضد انسانی است که مثل بختکی بر سر جهان افتاده است وزندگی میلیونها انسان را نابود کرده است! جنبشی تماما ارتجاعی است  که در رقابت با غرب٬ و بعد از فروپاشی جنگ سرد٬ از تابوت تحجرسر بر آاورده است تا سهم خود را در شرایط جدید جهانی طلب کند!

اهدای لقب شوالیه به سلمان رشدی٬ حمله دستگاه مسیحیت و بورژوازی غرب٬ به اسلام مساله ای سیاسی است! حمله ای است تا اسلام سیاسی را  در اروپا به عقب براند و سهم  آنرا در نظم نوین جهانی کمتر کند! ذره ای آزادیخواهی و تقابل با مذهب را در خود ندارد. اگر اسلام٬ کثیف٬ غیر انسانی٬ ضد زن و ضد کودک است! به همان اندازه هم دستگاه مسیحیت٬ ضد زن و ضد کودک است! دنیا فراموش نکرده است که مرحوم پاپ٬ ژان پل دوم٬ به علت تجاوز وحشتناک و بیسابقه کشیشان محترم به کودکان بیگناه٬ مجبور به عذر خواهی در افکار عمومی شد! اگر اسلام دین را با شمشیر٬ سنگسار٬ اعدام٬ عملیات انتحاری و ترورگسترش میدهد، مسیحیت نیز دین را با کتاب سوزی و آددم سوزی و حمایت از هیتلر و جورج بوش٬ گسترش میدهد! امروز٬ بیشتر از هر وقت دیگر٬ سعادت بشر به مبارزه بر علیه هر نوع مذهب گره خورده است! اگر مردم بنا است که اََزاد شوند و در یک دنیای انسانی زندگی کنند! ابتدا باید از شر مافیای مذهب و صنعت مذهب٬ رها شوند! کمونیسم کارگری در صف اول٬ این جنبش قرار دارد! یک رکن فعالیت ما مبارزه همه جانبه علیه مذهب و علیه جنگ مذاهب است. به این صف بپیوندید!