خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
شوخی با محمد در سوالات امتحانی دانشگاه‌ها
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 16 مارس 2007

سوالات امتحانی فارق التحصیلان دانشسراهای سراسر کشور، امسال جوکهای دست اول برای پیامبر محمد بوده است. البته سوالات امتحانی  از کتابهای ” دانشمندان” و “فیلسوفان” اسلامی مانند علامه مجلسی و قرآن و نهج البلاقه و…درآوره شد و به صورت مستقیم و همانطور که در این کتابها بیان شده است، نقل شد و اصلا به این معنا جوک نبود.

با طرح این سوالات اسلامیون از سروش تا آخوندها عصبانی شدند و شروع کردند عمامه به زمین کوبیدن و عبا هوا دادن و داد و هوار کردن که ای امان به اسلام و محمد توهین شده است و طراح سوالات باید دستگیر شود و وزیر آموزش و پرورش هم برکنار شود و….بخصوص آخوندهایی مانند صانعی که بقول راه کارگر تفسیر دموکراتیکی از اسلام دارند، خیلی بهشان برخورد و به قوه قضائیه معدوم الدم بودن توهین کنندگان به پیامبر را یاد آوری کردند و خواهان اشد مجازات آنها شدند. 
اما همه آن سوالات  همان ” علمی” است که ” دانشمندان” و فیلسوفان اسلامی همیشه مشغول آموزش آن در فیضیه و بالای منبر هستند. سوالات طرح شده  بیان ساده گوشه ای از چهره مضحک و کریه اسلام است.  
عمامه زمین زدن و کفن پوشیدنهای سروش و آخوندها و…. برای این است که میدانند اگر مزخرفات اسلامی را آن طور که هست آشکارا بیان کنند، خودش از هر کاریکاتور و طنزی بر علیه محمد و اسلام کاراتر است و گفتن و نوشتن علنی آنها در این عصر موجب باب شدن طنز و کاریکاتور برای پیامبر و اسلام میشود. آنوقت جوانان مانند آخوندها، برای محمد و پیامبران جوک خواهند ساخت. 
اینکه شخص طراح سوالات،  واقعا برای دست انداختن محمد و اسلام اینکار را کرده بود، روشن نیست. اما این سوالات خودش از هر کاریکاتور و جوک و طنز برای محمد و امامان و خلیفه ها بهتر است. 
حتی اگر شخص طراح سوال قصدش مزاح با محمد و اسلام و امامانش نبوده باشد، عکس العمل اعتراضی وسیع حکومتیان از مجلس تا فیضیه به طرح این سوالات،  نشان از وحشت اینها از سکولاریسمی است که در جامعه ایران ریشه قویی و عمیقی دارد. میدانند دیگر نباید اسلام را آنطور که است بیان کنند. 
جوک و مزاح برای آخوند به حد اشباه رسیده است، با برقراری ازادی بیان در ایران که پیش شرط آن سرنگونی حکومت اسلامی است، مزاح و طنز اسلام و پیامبر و امامان هم به اشباه خواهد رسید. ترس حکومت اسلامی و آخوندها از این است.
چند سوال نمونه از سوالات امتحانی فارق التحصیلان دانشراها
۱- رسول خدا (ص) از گوشت گوسفند کدام قسمت را دوست داشت؟ 
الف- ماهیچه ـ سردست   ب- ران ـ سردست   ج- ران ـ جگر    د- جگر و قلوه 
٢- کدام یک از گزینه‌های زیر از خصلت‌های خروس است که با خصلت پیامبر سازگار نیست؟ 
الف-  وقت شناسی ـ غیرت مردانه      ج- وقت شناسی ـ سخاوت 
ب- شجاعت و کثرت آمیزش با همسر    د- برچیدن غذا از زمین ـ تند راه رفتن 
۴- رسول خدا در چه حالی اصلا دیده نشد؟ 
الف- درحال مجامعت با زنان    ب- در حال بول و غائط    ج- در حال خرید از بازار     د- نوشیدن آب در حالت نشسته 
۶- رسول خدا(ص) در مقایسه خود با حضرت یوسف فرمودند:
الف- من از یوسف زیباترم    ب- یوسف از من زیباتر است     ج- من از یوسف بانمک‌ترم    د- یوسف از من زیباتر ولی من بانمک‌ترم.
١٧- رسول خدا(ص) هرگز با… غذا نمی ‌خورد. 
الف- دو انگشت   ب- سه انگشت    ج- چهار انگشت    د- پنج انگشت