خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
یادش گرامی!…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 25 ژوئن 2012

خبر درگذشت شیرخان نبوی (آسنگران) عزیز غمی سنگین در دلم گذاشت.  روز پنج شنبه ساعت ۱۲ ظهر وقتی این خبر را شنیدم، خودم را به بیمارستان توحید شهر سنندج رساندم و در کمال ناباوری شاهد اشک ریختن دوستان و آشنایان شیرخان بودم. هنوز هم نتوانسته ام قبول کنم که شیرخان دیگر در بینمان نیست.  در مورد شخصیت محبوب و انقلابی شیرخان همینقدر که حدود هزار نفر در مراسم خاکسپاریش در روستای آسنگران کامیاران (حوالی ساعت۱۱ شب پنج شنبه ۱ تیر ماه) شرکت کردند. سرود انترناسیونال خوانده شد و شخصیت بزرگ و محبوب این کارگر کمونیست زحمتکش گرامی داشته شد. زندگینامه و گزارش مراسم خاکسپاری شیرخان عزیز را اینجا بخوانید و ببینید.

از همین فرصت استفاده می کنم و به محمد آسنگران عزیز، برادر شیرخان از صمیم قلب تسلیت می گویم.

.