خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
صف بلند مرغ در سنندج!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 31 جولای 2012

عکسهای زیر مربوط است به صف یک مرغ فروشی در سنندج. اینروزها صفهای بلند مقابل مرغ فروشیها تصویری عادی در شهرهای ایران شده است…

.
+ زیر عکسها آدرس وبلاگ را قید نکردم. امیدوارم دوستانی که استفاده می کنند منبع یادشان نرود.