خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
كوتاه درباره مذهب…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 25 می 2012

– مذهب، و هر روايتى از مذهب اسلام، فى نفسه جريانى تبعيض آميز، خرافى و مغاير با آزادى و شکوفايى انسان است. مذهب ناقض برابرى کامل حقوق مدنى شهروندان و محدود کننده آزادى انديشه و نقد و حيات علمى و سياسى و اجتماعى جامعه است.

– اسلام ذاتا ضد حقوق انسان است. اسلام ضد زن است. اسلام ضد کودک است. اسلام دين آپارتايد جنسى و نابرابرى انسانهاست. اسلام دين سنگسار و شلاق و ماشين آدمکشى و جنايت است.

– مذهب حتى بعنوان امر خصوصى افراد، سد راه رهايى و شکوفايى و اعتلاى انسان است. بايد دست مذهب را از زندگى مردم کوتاه کرد. بايد جلوى تعرض روزمره دستگاه مافيايى مذهب به زن و کودک و جوان را گرفت. بايد کل بساط شريعت اسلام را از دستگاه قضايى و حقوق مدنى جامعه جارو کرد و به دور انداخت. بايد دست مذهب را از آموزش و پرورش کوتاه کرد.

– اولين قدم در ايجاد جامعه اى آزاد و رها از چنگال خرافات و تعصبات جاهلانه مذهبى، جدايى کامل دين از دولت و ايجاد نظامى سکولار و مدرن است.