خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
مردی با کروات شکلاتی!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 7 می 2012

بنده هیچ خشنودی خاصی نسبت به برنده شدن یک به اصطلاح سوسیالیست در انتخابات فرانسه ندارم. چپهای دیگر از نوع وطنی هر چند بدجوری از این انتخابات سر مست شده اند و اولاند را همچون خاتمی ۷۶ به عرش برده اند، اما به نظر من انتخاب اولاند سوسیالیست اتفاق غریبی در سیاست عصر حاضر نیست.

نیست به این دلیل که اولاند ضروریت امروز بورژوازی فرانسه در حل بحران اقتصادی و سیاسی است. سارکوزی بخاطر اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی در بین مردم فرانسه منفور شده بود. با افزایش نارضایتیهای عمومی و حمله سارکوزی به اتحادیه های کارگری، و….  دیگر توان پیش بردن برنامه ریاضت اقتصادی مقدور نبود. از این رو اولاند با تبلیغاتی متفاوت اما در اساس همانند سارکوزی پیش آمد. اکنون دیگر همان کارهایی را که سارکوزی با سیاست لمپنیستی و احمدی نژادی وار خود می خواست انجام دهد اما اعتراضات فراوانی را برای حل و فصل بحران بدیهی های دولتی در پی داشت، این مرد خندان (من اسمش را می گذارم مردی با کروات شکلاتی) انجام خواهد داد. همان برنامه اقتصادی سارکوزی، یعنی در واقع برنامه بانک جهانی: ریاضت اقتصادی!

برای درک بهتر موضوع، پیشنهاد می کنم این مصاحبه از پاسکال دکامب را بخوانید.