خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ناتو: بخاطر ریختن بمبها بر سر مردم متاسف نیستیم!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 21 فوریه 2012

در خبرها آمده که فرمانده کل ناتو در افغانستان از وقوع “بی‌حرمتی به قرآن” در یکی از پایگاه‌های ناتو عذرخواهی کرده است.
این عذرخواهی به خاطر گزارش‌های منتشر شده ای بود که تعدادی از کتاب‌های مذهبی، و از جمله چند نسخه قرآن، در میان اشیاء دور اندخته شده و سوخته‌ی این پایگاه دیده شده است. حدود دو هزار تن از معترضان افغان نیز امروز در برابر پایگاه بَگرام، در شمال کابل، در اعتراض به این اقدام تجمع کردند و به سوی پایگاه سنگ پرتاب کردند.

این رویداد را بگذارید در کنار کشتار بی توقف مردم غیرنظامی در افغانستان که بنا به گزارشهای سازمان ملل هر سال هم افزایش میابد. یا این را بگذارید کنار بی حرمتی و بی حقوقی زن در آن جامعه و عقب گردهای فرهنگی که بعضا تفاوتی با قوانین حاکم زمان طالبان در ان جامعه ندارد. آن وقت می بیند که در واقع فرمانده ناتو دارد می گوید از این اتفاقها متاسف نیستیم اما از اینکه یک کتاب عصر جاهلیت و عامل اصلی توحش و عقب ماندگی ان جامعه آتش گرفته متاسفیم. از این این همه بمب بر سر غیرنظامیان میریزیم متاسف نیستیم!

خصیصه بنیادی و در واقع پر ثباتترین خصیصه این جریانهای عقب مانده صادراتی از مهد تمدن، چیزی جز تداوم بی حقوقی و بی حرمتی انسان در آن جامعه نیست. می زنند و می کشند آن وقت بخاطر ریختن چند کتاب در آتش از مردم معذرت خواهی می کنند و تیم بررسی ابعاد فاجعه تشکیل می دهند! حالا اینکه دارند با طالبان که زمانی زندگی همین میلیونها نفر مردم افغانستان را به گروگان گرفته بود و عامل اصلی بسیاری از ترورهای فاجعه اور در سطح جهان است وارد مذاکره می شوند و برای رسیدن به این هدف انواع و اقسام امتیازها را از اجباری شدن حجاب زنان در تلویزیون و اجتماع تا برقراری قوانین کثیف اسلامی در آن جامعه به این جریان سوپر ارتجاعی می دهند مهم نیست. اگر قرار باشد اینها از چیزی متاسف باشند، اینهاست و نه چیز دیگر.

+ این متن با ایمیل ارسال شده.