خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
نامردهای باکره!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 28 دسامبر 2012

در فرهنگ سنتی اغلب جوامع مذهبی، زنان همواره از کمترین حق و حقوقی در برابر مردان برخوردار بودند. در اسلام، زنان عملا به عنوان مایملک مردان خطاب شده اند و در قرآن از آنها به عنوان کشتزارهایی که محصولشان فرزندان مرد است یاد شده است. در چنین شرایطی، حرکتهایی برای از بین بردن این نابرابریها از سوی برخی جوامع صورت می گرفت، هر چند بسیاری از آنها در نهایت در برابر فشار سنگین سنتهای عقب مانده، از اهداف خود باز می ماندند، اما در این بین، جریانهای فرهنگی نیز بوجود می آمدند، که هر چند بسیار غریب اما در حرکت خود موفق بنظر می رسند.

یکی از این نمونه ها، جریان فرهنگی است که در آن، زنان برای از بین بردن تنگناهای سنتی، هویتی مردانه برای خود انتخاب می کنند. آنها تمام عمر را در هیاتی مردانه سپری می کنند و عجیب اینکه جامعه نیز با این انتخاب، نگاهی دیگر به آنها دارد و هویت جدید را می پذیرد. در کشور آلبانی، چنین سنتی از سالها پیش در جریان است و زنان، با تغییر هویت خود، به حقوق و خواسته های خود دست پیدا می کردند.

در دوران گذشته، حق رای، رانندگی، کسب و کار، تحصیل مال، سیگار کشیدن، داشتن اسلحه یا حتی پوشیدن شلوار، چیزی بود که زنان  سلب می‌شد. پس رفته رفته سنتی به وجود آمد که در آن زنان با گرویدن به جمعیت زنان باکره قسم‌خورده موسوم به «بورنشا»ها burneshas، با اختیار کردن پوشش و ظاهری مردانه، از همه حقوق از دست رفته، برخوردار می‌شدند، آنها حتی نام‌ خود را هم تغییر می‌دادند. آنها آنقدر به این کار ادامه می‌دادند که این هویت ثانوی، بدل به چیزی پیش‌فرض در ذهنشان می‌شد.

از آنجایی که معمولا دختران جوان به ازدواجهای از پیش تعیین شده و اغلب با مردان مسنتر در روستاهای دورتر تن می دادند، از همان دوران کودکی برای جلوگیری از تبدیل شدن به اموال شوهر، هویت جدید را برای خود انتخاب می کردند. آنها موهای خود را کوتاه می کردند و لباسهای مردانه می پوشیدند و تا آخر عمر باکره باقی می ماندند. این سنت‌ تا امروز کمابیش ادامه دارد، اما مدرن شدن جوامع باعث شده، از تعداد زنانی که این سنت را اجرا می‌کنند، کاسته شود. دیگر تنها در دهکده‌های کوچک آلپ می‌شود نشانی از این زنان یافت.

یکی از این زنان یادآور می شود که با این تغییر، ارزش و احترام و آبروی خانواده اش در میان مردم بالاتر رفت و قدرت و غرور خودش نیز به شکل وصف ناپذیری افزایش یافت.

اما نکته تاسف آور در مورد این زنان، تاوان سنگینی است که برای رسیدن به هدفشان می دهند. #

.

swornv-9

swornv-4

swornv-5

swornv-7

باکره‌های قسم‌خورده آلبانی