خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
هوشیار باشیم! موسوی جزئی از همین ساختار حکومتی ولایت فقیه است!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 15 جولای 2009

موسوی به خیال خودش، می تواند همچون زمان جنگ، به دیدار خانواده سربازان کشته شده برود، و با همان ادبیات عوامفریبانه، از شهادت و راه حقیقت و ارجیف دیگر بگوید! موسوی به دیدار خانواده سهراب می رود و می گوید "اجازه نخواهیم داد خون این جوانان پایمال شود"! آقای موسوی جواب خون 5000 انسان شریفی که فقط به خاطر اعتقاد نداشتن به خدا و قیامت در سال 67 اعدام شدند را که می دهد؟ پس تکلیف همه آنهایی که در طول این سالها، به خاطر توحش این نظام اعدام و شکنجه شدند چه می شود؟ شما خودت جزئی از ساختار این حکومت آدم کشی! عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودی و در مقابل خیلی از مسائل فقط سکوت کردی و مردم را اصلا حساب نکردی که رو به انها صحبت کنی و حالا که قدرتشان را دیدی، خودت را پشت این قدرت مخفی کرده ای؟ خودت می خواستی افسار حکومتی را به دست بگیری، که سالهاست سهرابها و نداها را به قتلگاه می برد!

خیر، این ما هستیم که نمی گذاریم خون نداها و سهرابها پایمال شود. موسوی، کروبی، خاتمی و همه آنها که در 30 سال حکومت ننگین جمهوری اسلامی شریک بوده اند، در دادگاههای مردمی، در انظار خانواده های قربانیان 30 سال حکومت این جانیان، محاکمه می شوند!

این را خونهای ریخته شده نداها و سهرابها نوید می دهد!…