خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
چرا از افغانها حمایت می کنیم؟
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 25 دسامبر 2006

 

رژیم فاشیسم اسلامی یکبار دیگر چهره متوحش خود را با تعرض به تقریبا 2 میلیون انسان زاده شده افغانستان که عمدتا از زحمتکش ترین بخش طبقه کارگر هستند، به بهانه مبارزه با جرم و جنایت، بیکاری و بی بندوباری و هر آنچه که وجود منحوس خود او بانی اصلی آنها است، به نمایش گذاشته است. جنگ کثیف ضد افغانی را در کشور به راه انداخته اند و در این بین متاسفانه برخی از مردم که چشم و گوششان توسط رسانه های فاشیسم اسلامی با تبلیغات گسترده فاشیستی و ناسیونالیستی بسته شده، از این طرح حمایت می کنند. می گویند چرا وقتی این همه جوان ایرانی بیکار است، افغانها باید جای آنها را بگیرند؟ می گویند کلا این افغانها هستند که باعث اینهمه جرم و جنایت در کشور شده اند و… .
پاسخ به این سوالات ناسیونالیستی و عمیقا فاشیستی را نمی توان فقط با جملاتی نظیر “آنها هم انسانند” داد چون بنظر می رسد بیشتر پرسش گران قبل از اینکه خود را انسان بدانند، بر ترک و کرد و عرب و بلوچ و لر و آریایی و ایرانی و غیره و غیره بودن خود اهمیت قائلند! انسان برای اینها معنی ندارد و گرنه همین یک کلمه خود بهترین و کاملترین پاسخ است.
می گویند جوان ایرانی بیکار است، پس چرا یک افغانی سر کار باشد؟
مشکل بیکاری جوانان به خاطر افزایش جمعیت یا وجود مهاجرین و کارگران افغانی نیست و در واقع این چیزی جز بروز تناقضات پایه ای سرمایه داری که خودش را به صورت ارتش ذخیره کار و بیکاری نشان می دهد نیست. این جمعیت اضافه می نماید چون جذب بازار کار و تولید سرمایه داری نمی شود و این در همه جوامع سرمایه داری وجود دارد. بخصوص در دوره های بحران اقتصادی این ارتش ذخیره کار افزایش چشمگیری پیدا می کند. اقتصاد ایران بخاطر وجود منحوس جمهوری اسلامی در یک بحران مداوم و فلج به سر می برد، در نتیجه این معضل خود را در ابعاد غول آسایی نظیر افزایش آمار جرم و جنایت، فقر، فحشا و هزار درد بی درمان دیگر نشان خواهد داد. (در این رابطه نگاه کنید به مقاله “آینده روش خاموش” از همین نویسنده در شماره 263 جوانان کمونیست) طبیعتا در چنین شرایطی، هر کسی، با هر ملیت و مذهب و نژادی، گرفتار هر کدام از موارد ذکر شده خواهد شد.
اما آیا به آن شدتی که در رسانه های فاشیسم اسلامی از جرم و جنایت افغانها سخن گفته می شود، از خوده ایرانیها صحبت می شود؟
اگر همین 2 میلیون افغانی با هم دست به فساد مالی در ادارات می زدند، باز هم به پای آقازاده ها و خوده مسئولین دولتی نمی رسیدند. اگر با هم دست به کشتار و فحشا می زدند، باز به پای کثافت کاری مسئولین دولتی و آقازاده هایشان و بچه سرمایه دار و خورده سرمایه دارها و میلیونها انسان در بند و فقیر و گرسنه دیگر ایرانی نمی رسیدند. چنین وضعیتی نتیجه وجود سیستم سرمایه داری است و این در تمام دنیا وجود دارد. حالا در یک جایی مثل ایران به خاطر وجود حکومت متوحش و فاسد جمهوری اسلامی انقدر شدید است که خیلی بیشتر به چشم می آید و همین فاشیستها هم تمام این مصائب را به پای کارگران و پناهندگان افغان نوشته اند.
گفته شد که تقریبا 2 میلیون افغانی از ایران اخراج خواهند شد. اگر فرض کنیم به همین تعداد موقعیت شغلی از جوانان ایرانی گرفته شده، آیا باز با اخراج این انسانها مشکل بیکاری برطرف می شود؟ آیا در ایران همین تعداد جوان بیکار وجود دارد؟ طبق آمار دولتی، تنها جمعیت جوان ایران بالغ بر 30 میلیون نفر است و از این تعداد تقریبا بیش از 90% جوانان بیکارند!
جمهوری اسلامی که هیچ راه حلی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی جامعه ندارد و همچنین در تلاش روزانه برای سرکوب مردم به سر می برد، نمایش جدید خود را که اخراج افغانها است با وعده رفع بیکاری و جرم و جنایت آغاز کرده تا از فشارها بکاهد و با ایجاد تفرقه قومی و حمله به کارگران کل جامعه را مرعوب کند. این آزمایشی برای سنجش تحمل و اتحاد مردم است. اگر امروز به راحتی از کنار این مسئله بگذریم، فردا شاهد سرکوبها و فشارهای بیشتری خواهیم بود. کارگران افغانی سالهاست در این کشور زندگی می کنند، شهرها و کارخانه ها را آباد کرده اند و ثروت آفریده اند، دست سرمایه دارها در جیب آنها است اما نصیبشان از این همه هیچ! در سخت ترین و غیر بهداشتی ترین مکانها به کار مشغولند، زنان و کودکانشان در بدترین شرایط رفاهی و تحصیلی هستند و از ابتدایی ترین نیازهایشان بی نصیب. شاهد بدترین توهینها و تبعیضها هستند و هر اقدامشان برای رفع این فشارها با سرکوب شدید همراه بوده. چنین برخورد ضد انسانی محکوم است و باید در مقابل این کارزار فاشیستی رژیم اسلامی که روش شناخته شده تمامی حکومتهای فاشیستی و ناسیونالیستی است، ایستاد و از کارگران و پناهندگان افغانی حمایت کرد.
انسانها بدون در نظر گرفتن ملیت و نژاد و دین و مذهب، حق دارند آزادانه در هر کجای دنیا که دوست دارند و می توانند، کار و زندگی کنند. “وطن یعنی همه دنیا” یک شعار یا رویای شیرین کودکانه نیست، حقیقتی است که سیستم کثیف سرمایه با بوجود آوردن مرزها و ایجاد انواع و اقسام فرقه های  ناسیونالیستی مذهبی و غیر مذهبی برای استثمارگری، آن را از انسانها گرفته است.