خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
چرا خاورمیانه متحد؟
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 4 ژانویه 2008

تاریح صد ساله مبارزاتی مردم  ‌خاورمیانه نشان میدهد  که این منطقه همواره مورد تاخت و تاز کشورهای‌اروپایی‌ بوده است از زمانی ‌که مشخص شد این منطقه سرشاراز منابع طبیعی ‌و معدنی‌ است نیروهای ‌متجاوز هرگز آنرا رها نکرده و در شرایط مناسب بلافاصله نیروی ‌نظامی در آن پیاده کرده اند این سیاست با تقسیم این منطقه به کشورهای بسیار کوچک و شیخ نشین پی گیری  شد تا جایی ‌که امروزه بسختی ‌میشود این کشورها را جمع و جور کرد تا در کنار همدیگر زندگی ‌مسالمت آمیزی داشته باشند تمامی ‌کشورهای ‌‌شیخ نشین حتی‌‌عربستان سعودی‌ عملا توسط نیروهای نظامی آمریکا و انگلستان اداره میشوند.

۱. کشورهای مهم خاورمیانه ایران ، ترکیه ، عربستان سعودی ‌و پاکستان هستند که طی ‌سالهای گذشته آمریکا کوشش کرده است تا مصر هم در آن نقش بازی کند کشورهای‌غربی‌ از سالهای‌۱۹۷۵ تلاش کردند تا کشورهای‌عرب خاورمیانه را حول کشور مصر متحد کنند ولی ‌تا بامروز موفقیت چندانی بدست نیاورده اند اکثریت مردم کشورهای خاورمیانه را عربها تشکیل میدهند.

۲. کشورهای‌ خاورمیانه از نظر منابع نفت در مقام اول ‌واز نظر ذخیره گاز در مقام دوم جهان قرار دارند همانطور که در بالا اشاره شد ذخایر منابع طیبعی‌این کشورها بدون در نظر گرفتن بازار آن معادل ۵۰۰ سال در آمد ناخالص جهان با قیمت نفت بشکه ای‌۵۰ دلار است و قادر است بین سی تا پنجاه سال جهان را تغذیه کند این منطقه سه قاره آسیا ، اروپا و آفریقا را بهم متصل میکند که شاهرگ اقتصاد جهان را در بر میگیرد ارتباط
دریاِیی ‌مناسب ‌برای ‌صدور نفت با قیمت ارزان به بازار جهانی‌ از ویژگی های آن است.

۳. خاورمیانه با جمعیت بیش از ۳۵۰۰ ملیون نفر با توجه به منابع زیر زمینی‌ و بازار وسیع طی سالهای اخیر از وزنه تعیین کننده ای‌ بر خوردار شده است واز آنجا که نفس اقتصاد جهان به آن متصل است سرنوشت و منافع مشترکی‌ پیدا کرده است که برای ‌حل مشکلات خود راه حل منطقه ای ‌را طلب میکند تمامی ‌کشورها و قدرت های ‌بزرگ چه دور و نزدیک معتقدند که در این منطقه دارای ‌منافعی هستند که این کشورها باید آنها راتامین کنند.

۴. کشورهای مصر ، اردن ، پاکستان ، افغانستان ، اسرائیل ، ترکیه ازاین کشورها سالیانه باج میگیرند واگر این کشورها در پرداخت سهم آنها غفلت کنند بلافاصله بکمک کشورهای‌غربی‌ به بی ثبات کردن این کشورها دامن میزنند که نمونه آن را در عراق و سوریه و لبنان می‌ بینیم هزینه ای‌ که امروزه حکومت های‌ ‌شیخ نشین عرب برای‌ حفاظت از خود به کشورهای ‌غربی پرداخت میکنند در واقع معادل تمامی ‌درآمد حاصله از نفت آنهاست طی ‌ده سال گذشته شیخ های‌عرب مجبور شده اند بیش از ۴۵۰ ملیارددلار اسلحه از کشورهای‌غربی‌ خریداری ‌کنند.

۵. تجربه تاریخی ‌منطقه نشان داده است که با افزایش تضادبین کشورهای منطقه عملا برنده ماجرا کشورهای غربی ‌و آمریکا و ژاپن هستند در این منطقه مذاهب شیعه ، سنی‌، یهودی‌ و مسیحی‌ بزرگترین عامل تفرقه و کشاندن قدرت های ‌بزرگ به منطقه خاورمیانه هستند که حداقل در طول ۶۰ سال اخیر موجب چندین جنگ در منطقه شده اند در کنار آن ملیون عرب هستند که در صورت اجرای‌انتخابات آزاد اکثریت را از آن خود میکنند ولی‌ دوطرف حق و حقوق همدیگر را از نظر سیاسی برسمیت نمیشناسند بهمین علت قدرت های بزرگ همیشه قادر شده اند یکطرف را بر علیه طرف دیگر بشورانند و حتی‌ مستقیما وارد جنگ با نیروی نظامی ‌شوند که تاکنون موجب وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری از نظر جانی ‌و مالی ‌در منطقه خاورمیانه شده است.

۶. آنچه در بالا اشاره شد نشان میدهد که تضادهای‌ ‌موجود در منطقه متعددند ولی‌ آنها را در مجموع میشود در دو کاتاگوری‌ تضادهای ‌سیاسی و اقتصادی‌ خلاصه کرد با بافتهای حکومتی موجود در منطقه امکان رسیدن به توافقات سیاسی نه اینکه آسان نیست بلکه کار طولانی ‌مدتی است که شاید به چند دهه نیاز داشته باشد بهمین دلیل کشورهایی ‌که در منطقه دارای ‌منافعی ‌هستند بر روی‌ اولویت سیاسی تمرکز گذاشته اند چون همیشه قادرند با این سیاست حکومت هایی ‌را بسمت خود جلب کنند بنابراین تنها راهی ‌که باقی‌ میماند همکاری‌اقتصادی است که همه کشورها در آن منافع مشترک دارند.

۷. پیش شرط رابطه نزدیک بین کشورهای خاورمیانه تدارک برای کار اقتصادی ‌گسترده و همه جانبه بدون در نظر گرفتن سیستم حکومتی آنهاست این توافقات میتواند دوجانبه و چند جانبه بوده و شامل پیمان امنیتی‌ هم باشد که کشورها را متعهد میکند بر علیه همدیگر تحت هیچ شرایطی وارد جنگ نشوند.

۸. چهار کشور بزرگ خاورمیانه اگر چه سه کشور ترکیه ، پاکستان و عربستان سعودی‌ هنوز وابستگی‌هایی ‌با پیمان ناتو دارند ولی اوضاع نشان میدهد که این پیمان عملا با وارد شدن روسیه و چین و بزودی‌هندوستان ، برزیل و آفریقای ‌جنوبی در معادلات جهانی سه کشور فوق اهمیت خود را برای‌ ‌پیمان ناتو از دست داده و این کشورها چه بخواهند و چه نخواهند منافع خود را تنها در چهارچوب خاورمیانه خواهند یافت این سه کشور به اتفاق ایران اگر بتوانند واقعیات منطقه و تحولات پیش آمده را درک کنند قادر خواهند بود خاورمیانه راهدایت کنند در چهار چوب خاورمیانه متحد نقش اسرائیل کاملا بیرنگ شده و مجبور خواهد شد با توجه به توازن قوا خود را با شرایط تازه وفق دهد از طرف دیگر کشورهای ‌منطقه اگر کمی ‌جلوتر اوضاع را بررسی ‌کنند خود مختاری‌ ‌ملیت های ‌منطقه را برسمیت شناخته تا آنها در چهارچوب خاورمیانه متحد برشد و تکامل خود ادامه دهند.

۹. خاورمیانه با سرمایه نهفته در منطقه وامکانات مالی‌ و انسانی ‌موجود با وسعتی ‌که دارد این توان را دارد بدون جنگ با توجه به اوضاع مساعد جهانی‌ ‌و شرایط سختی که کشورهای‌‌اروپایی و آمریکا ازدرون و بیرون با آن سر در گریبانند قادرند بعنوان یک قطب قدرتمند اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و جبهه ای وارد صحنه جهانی ‌شده ودر متعادل کردن روابط بین المللی ‌نقش تعیین کننده ای بازی ‌کند هدفی ‌که تک تک مردم منطقه تقریبا یک قرن منتظر چنین فرصتی‌هستند بلاخره روزی ‌باید خاورمیانه نشان دهد که میتواند همچنان مثل گذشته در پیشبرد تمدن بشری نقش خود را ایفا کند و جای ‌خود را در جهان متمدن پیدا کند.