خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
گزارش اول از 22 بهمن 88
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در پنج‌شنبه 11 فوریه 2010

هزاران نيروي پليس و بسيج از ميدان انقلاب تا بلوار كشاورز را غرق كرده اند. فضا به شدت امنيتي است. يك خانم حدودا 55 ياله توسط لباس شخصيها ضمن ضرب و شتم شديد بازداشت شد. نيروها ي امنيتي با خشونت فراوان مردم عادي را كه صفشان را از راهپيمايي جدا كرده اند مورد توهين و اذيت و آزار قرار مي دهند و اجازه تجمع به آنها داده نمي شود. در ميان صفوف راهپيمايي كنندگان، عموما شعارهاي حكومتي را تكرار نمي كنند و در سكوت به سمت يمدان آزادي حركت يم كنند. در مسير همانند سالهاي گذشته، غرفه هاي پخش كيك و سانديس، آش نذري و صدا و سيما به فور وجود دارد. فضا آبستن حركت اعتراضي مردم است.