خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
یواشکی علیه حجاب اسلامی
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 14 جولای 2017

صفحه «آزادیهای یواشکی» یک نماد است. نماد آزادی خواهی جامعه ای که به اجبار نه می گوید. من تا حالا بحثهای مختلفی را از افراد با گرایشهای سیاسی مختلف خوانده ام. بعضیها حمایت می کنند، بعضیها تو سرش می زنند که این حرکت مبارزه را لوس می کند. می گویند این حرکت ربطی به آزادی خواهی ندارد. بعضیها حتی مدیر صفحه را به اصلاح طلبی که مردم را قبلا به رای دادن تشویق کرده و به فکر نجات جمهوری اسلامی است متهم می کنند و این کمپین را زیر سوال می برند.

سوای اینکه حرفشان در خصوص مسیح علینژاد چقدر می تواند مسخره، عقب مانده و غیر واقعی باشد، می خواهم به خود کمپین بپردازم.

بعضی را میبینم که به شکلی مخالف این حرکت هستند. خوب حتما من کمونیست انتقاد روشن و مشخص خودم را به حجاب اسلامی دارم. حتما از نظر من، مبارزه اجتماعی برای آزادی زن در جامعه ایران به چنین کمپینهایی محدود نمی شود. حتما دوستان با گرایشهای سیاسی دیگر هم نقد خوشان را دارند. اما می خواهم سوال کنم چرا باید به نقطه مقابل یک کمپین بزرگ اجتماعی که بحث حجاب و آزادی زن را در جامعه گسترش داده تبدیل شوم؟ چرا ما قطب بندی اجتماعی مقابل مخالفین حجاب و حکومت را نمی بینیم؟ مگر سالها نگفتیم حجاب، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است؟ مگر کسی شکی دارد که حجاب، فرهنگ جامعه ایران نیست و به زور سرکوب بر سر زنان کشیده شد؟ چرا حالا که کمپینی در این مورد به راه افتاده علیه اش شده ایم؟

حرکتها و اعتراضات اجتماعی محصول مستقیم فعالیت احزاب و جنبشهای سیاسی نیستند ولی این احزاب و جنبشهای سیاسی در ایجاد زمینه ها و فضا و شرایط شکل دهنده به این اعتراضات و سیر حرکت و فرجام آنها نقش تعیین کننده ای دارند. دو سال پیش بود که کمپین حجاب اختیاری بهمین صورت در فیسبوک شکل گرفت. بصورت هدفمند، با مقدس کردن حجاب اسلامی، از این حرف می زد که باید این حجاب، اختیاری باشد. خیلی هم حرفه ای چپ جامعه را هدف حملات خود گرفته بود. اما قطب بندیهای جامعه آنرا به کجا رساند؟ به اینجا که امروز آزادی یواشکی علیه حجاب داریم. بحث حق اختیار هم نیست. حتما سازماندهندگان این کمپین بحثشان به حجاب اختیاری و انتخاب آزادانه محدود می شود (نه از سر دفاع از جمهوری اسلامی البته)، اما وقتی موجی راه افتاد، نمی شود با مصاحبه و نظرات شخصی جلویش را گرفت.

مسئله حجاب، به بود و نبود جمهوری اسلامی گره خورده و امروز از هر زمان دیگری، بیشتر به مبارزه بزرگ فرهنگی -اجتماعی جمهوری اسلامی با مردم تبدیل شده است. اینطور نیست که یکی از باندهای جمهوری اسلامی موافق حجاب اختیاری باشد و آن یکی نه. حجاب اسلامی مورد تفاهم همه جناحها و باندهاست و کافی است سر سوزنی از آن عقب بنشینند تا جامعه کلشان را از صحنه سیاسی-اجتماعی جارو کند.

مسئله حجاب فقط به زنان و سبک لباس پوشیدنشان محدود نیست. یک برند سیاسی-اجتماعی در دست اسلام سیاسی برای سرکوب و اختناق است. کارکرد حجاب در ایران، شکل دادن به اختناقی سیاسی-اجتماعی علیه کل جامعه است. وقتی جمهوری اسلامی با شعار یا روسری یا توسری زنان را هدف گرفت، اول نیمی از جامعه معترض به حکومت را به اسم تمکین به قانون سرکوب کرد و بعد آن نیمه دیگر را مرعوب! از این نظر است که اتفاقا فمنیستهای اصلاح طلب هیچ وقت حجاب اسلامی را بعنوان یک معضل و محدودیت مقابل زنان ندیده اند چون نمی خواستند جامعه را علیه رژیم به میدان بکشند. با همان سازو کارهای زنانه و مردانه، تلاش می کنند زنان را به چیزی برسانند که در واقع سرابی بیش نیست.

حتما می توان ضعفهای این حرکت را نقد کرد، اما به نقطه مقابلش تبدیل نشویم. باید آنرا تعمیم دهیم به خواسته هایی رادیکالتر و پایه ای تر…

پ ن1: توهم نداریم که کسی از داخل جمهوری اسلامی به فکر مردم افتاده یا برای نجات جمهوری اسلامی دنبال «نرمش» افتاده اند. همانطور که توهمی به دروغها و فریبهای امثال خاتمی و روحانی نداشتیم و نداریم. اینها حرفهای زیادی می زنند که تاریخ مصرف مشخصی دارد و قرار نیست دردی از جامعه دوا کند. موضوع این است که برای جان به در کردن جمهوری اسلامی در شرایطی که سونامی سرنگونی نزدیک است، هر چه از دستشان برآید انجام می دهند. تا جایی که بعید نیست یک روزی بعضی از اینها خمینی را هم انکار کنند!

پ ن 2: من بخصوص متوجه این بحث بعضی ها نمیشوم که می گویند مبارزه برای آزادی، یواشکی نمی شود. ببخشید، من خودم یواشکی در خیابانهای تهران و سنندج چقدر شعار نویسی کردم و تراکت در خانه ها انداختم. چقدر یواشکی تلاش کردم خط و جهت کمونیستی را در کمپینها و آکسیونها و اعتراضات مختلف پیش ببرم. حالا تکلیف من چیست که تا امروز فکر می کردم داشتم مبارزه می کردم؟