خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
اصلا پیامبر اسلام هم اصلاح طلب بود!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 15 دسامبر 2010

آخوند سلیمانی، سخنران بازداشت شده امروز گفته است امام حسین،اصلاح‌گری که یزید او رافتنه‌گر نامید. چنان هم در بالاترین لینکش را زده اند تو گویی خبری در حد انفجار برجهای دوقلو توسط طالبان منتشر شده. راستش این عالیجنابان اصلاح طلب اینطوری پیش بروند و دروغ ببافند و سر مردم شیره بمالند، مدتی دیگر هم از پیامبرشان مایه می گذارند و می نویسند او هم اصلاح طلب بود! البته ایشان این را هم گفته:

تنها جرم حسین (ع) مخالفت با یزید و یزیدیان، و حکومت فاسد آنها به نام دین است عبدالرحیم سلیمانی اردستانی از قرآن مجید بر می‌آید که انبیای الهی، که همگی در پی اصلاح جامعه از جنبه‌های مختلف بوده‌اند، به اموری عجیب متهم می‌شده‌اند. پیامبران که همگی برای اصلاح جامعه و اجرای عدالت و برابری انسان‌ها تلاش می‌کرده‌اند و آنان را به آزادی و به کارگیری عقل و خرد دعوت می‌کرده‌اند، به سحر و جادو، دیوانگی و جنون، دروغگویی و … متهم می‌شده‌اند. #

دقیقا برای همین است که در ایران تحت حاکمیت جانیان اسلامی، هر کس از آزادی گفت، از عدالت گفت، از حق گفت با شعار وا اسلاما دسته دسته اعدام می کنند و دست به دیگر جنایاتشان می زنند. نمی دانستیم انبیاشان هم اصلاح گر بوده اند. البته درست هم می گویند اصلاح گر بوده . اصلاح گر توحش و جنایت. اصلاح گر قوانین ارتجاعی ضد زن. هر چقدر قدرت به دستان قبل از خودشان رئوف بودند، اینها توحش را به سر حد جنون رساندند. این حضرات ماله کش جنایات جمهوری اسلامی و حافظان دروغگوی جمهوری اسلامی هر چقدر به ریشه های کپک زده خود باز می گردند، آدم بیشتر هم به دروغ بودن دینشان پی می برد هم به موجودیت خودشان.

جز این، هر چند این مطلب پر است از اراجیف آخوندی و اسلامی، اما به خوبی دارد از هم پاشیدگی و گسترش مخالفتها را در میان صفوف مختلف جمهوری اسلامی هم نشان می دهد. به واقع، اوضاع داخلی جمهوری اسلامی به مرزی رسیده که هر آن باید منتظر اتفاقات عجیب و غریبی در بین رهبران این نظام بود. جمهوری اسلامی، با سر دارد به طرف سرنگونی پیش می رود.