خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
در حمایت از پناهجویان…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در پنج‌شنبه 19 آگوست 2010

هر چاقوکش و آدمکش بسیجی و سپاهی در این مدت از ایران فرار کرد به راحتی با یک مصاحبه در آیت الله بی بی سی حق اقامت و اجازه ورود گرفت. هر اصلاح طلب اطلاعاتی که هر را از بر تشخیص نمیدهد مفسر صدای آمریکا شد و یک روز غم گرین کارت نکشید. اما چند نفر جوان مظلوم این مملکت در یونان که به خاطر اعتراض به نظام جمهوری اسلامی فرار کردند الان چند هفته است با لب دوخته فریاد میزنند و کسی نیست فریاد آنها را بشنود.


از صفحه حمایت از پناهجویان ایرانی متقاضی پناهندگی سیاسی در آتن دیدن کنید و عضو شوید.