خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
اسد گلچینی و پیچ تند مبارزات انقلابی
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 18 سپتامبر 2010

آقای گلچینی از حزب حکمتیست ادعا کرده در پیچ تند مبارزات سال گذشته، این حزب بر خلاف دیگران پیرو غربی عمل نکرده است. خوب… اگر گفتن مردم فریب نخورید این مبارزه متعلق به ما نیست، این هیچی نیست به خانه هایتان بروید که ما بیداریم، پیرو غربی عمل نکردن است، این مبارزه خیلی سیاسی مبارکتان باد. باشد که در دنیای وارونه سیاسیتان رستگار شوید. اینجا