خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
عزیزم! فقط تو خوبی…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 3 اکتبر 2010

کامنتهای زیر این لینک در بالاترین رو بخونید تا بفهمید تتمه ای مثل موسوی در جامعه ایران چه جایگاهی داره که ملیجکاش براش سینه زنی راه انداختن. حس خود بزرگ بینی، خود محور پنداری بین اهالی جزیره موسوی بدجوری اپیدمی شده!

از دید اینها، همه بدند جز جناب موسوی. همه بدند، جز اصلاح طلبانی که خود از بانیان و سازندگان دیکتاتوری اسلامی بودند. همه بدند، جز اصلاح طلبانی که تا دیروز، همانها هم دانشجو و کارگر را به جرم آزادی خواهی روانه زندان می کردند. از دید اینها، همه بدند جز سازندگان و تئوریسینهای دیکتاتوری اسلامی. وقاحت فقط نزد احمدی نژاد نیست. اگر او را وقیح می دانیم و احمق، مدافعان اصلاح طلبان و موسوی را باید از احمدی نژاد هم وقیح تر دانست. لمپنهای اسلامی که در لباس آزادی خواهی، سنگ جمهوری اسلامی و قانون اساسی و دوران طلایی سرکوب و اعدامش را به سینه می زنند.

بله، همه بدند. عزیزم! فقط تو خوبی…

گذر از موسوی به دروازه‌های تمدن بزرگ