خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ریچارد داوکینز در مورد اخلاقیات مطلق
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 3 نوامبر 2010

این یک کلیپ کوتاه ۲ دقیقه ای با زیرنویس فارسی است که در آن ریچارد داوکینز به سوال یکی از حضار در مورد بیخدایی و اخلاق پاسخ سریع و جالبی می دهد.