خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
معرفی سایت زنان ایران
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 8 نوامبر 2010

اخیرا سایتی با عنوان “زنان ایران” آغاز به کار کرده است که به انتشار آخرین اخبار جنش زنان و مسائل پیرامونی ان می پردازد. در معرفی این سایت می خوانیم :

كنون يك سال و اندي از اعتراضات حق طلبانه ما ايرانيان ميگذرد يك سالي كه زن و مرد دست در دست هم و بازو به بازوي هم ديكتاتوري را زير علامت سوال كشيديم و فرياد آزادي خواهي خودمان را به گوش همه دنيا رسانديم . طي اين مدت جنبش اعتراضي مردم ايران روز بروز عميق تر وگسترده تر شد اگر چه بدليل وحشانيت افسارگسيخته عوامل ديكتاتور ظاهرا اعتراضات خياباني گسترده كمتر شد ولي هيچوقت اين جنبش خاموش نشد و چيزي از آن كم نشد بلكه در اعماق در صور و اشكال مختلف در همه اقشار مردم بوده و زنده خواهد بود تا روزي كه به آزادي واقعي برسيم.

در اين يكسال همپاي اين جنبش ما زنان ايران زمين هم پابپا در كوچه ها و خيابانها , برسرمزار جانباختگان آزادي , در جلوي اوين و دادسرا و گوهر دشت , در كارخانه ها و كارگاهها , در دانشگاهها و مدارس , درهيئت مادران عزادار يا زندانيان سياسي زن ويافعالين زن و …….. درهمه جا حضور داشتيم و باز هم خواهيم داشت هر روز بيشتر و بيشتر .

با همين چشم انداز بود كه تصميم گرفتيم سايت ” زنان ايران” را با ياد  همه جانفشاني ها و همه  خونها و همه داغها و دردها و همه تلاشها و همه فريادهاي ازاديخواهي هر زني در گوشه و كنار اين ميهن تاسيس كنيم .هدف ما اطلاع رساني وسيع وگسترده ازهمه مسائل فوق زنان ميهنمان است .عزم ما براي اين كار قبل از هر چيز از نگاه ما به جمهوري اسلامي و عملكردش در رابطه با زنان مي گذرد.

ما معتقديم نظام حاكم در سانسور و ديكتاتوري مطلق، مي تواند حيطه خودش را براي زدن پايه يي ترين حقوق زنان گسترش بدهد و از آن سود ببرد چون به اين ترتيب ناچار به جوابگويي در قبال اعمالش در زمينه نقض حقوق زنان و بالطبع ساير اقشار نيست

ما معتقديم حاكميت  قانون مجازاتهاي اسلامي، شامل قصاص را رسما در فضاي سانسور با حق آزادي مذهب توجيه مي كند.

ما معتقديم نظام با ايجاد اين سانسور و جلوگيري از رسيدن خبرها به دنياي بيرون جلو واكنش مجامع بينالمللي و افكار عمومي جهان عليه خودش را مي گيرد و به نقض فاحش حقوق بشر با رفتارها و مجازاتهاي غير انساني، ظالمانه و تحقير آميز ادامه مي دهد. ادامه فشارهاي طاقت فرسا به زنان در موضوع حجاب اجباري و انتخاب نوع پوشش و برخوردهاي وحشيانه در خيابان و دستگيري و زندان و شكنجه و تجاوزبه زنان و دختران زنداني حاصل سانسور و اختناقي است كه حاكميت اعمال كرده.

ما معتقديم وفضاي بين المللي هم اينرا اثبات كرده كه هر كجا اخبار اين فجايع در در سطح وسيع بازتاب پيدا كرده،  بازنده نظام بوده و افكار عمومي ، عليه نظام برشوريده اند.

ما معتقديم كه مي شود مانع سانسور را پس زد. البته با كمك  و همياري همه زنان  در هرسن و هر شغل و هر قشر از هر مرام و عقيده و از هردين و مذهب و تنها با اعتقاد به ثمر دادن هر تلاشي براي پس زدن اين مانع جدي.

ما نيازمند ارتباط و شنيدن نظرات و خبرها و همكاري همه شما  درهركجا كه هستند براي پيش بردن اين هدف هستيم و همه توانمان را براي پوشش دادن به خبرهاي مربوط به زنان وفعاليتهاي آزاديخواهانه وحق طلبانه آنها , زنان  در زندانها، در دانشگاهها، زنان كارمند و كارگر و خانه دار كه معتقد و خواستار آزادي و پيروزي مردم  هستند، به كار خواهيم گرفت.

با ما ارتباط برقرار كنيد و از طريق ما از آخرين تحولات مربوط به زنان و در راستاي پيشروي خواست آزادي در ايران زمين، مطلع شويد. همياري شما باما، تنها راه پيشبرد هدفمان كه پس زدن و شكستن سانسور و رساندن خبرهاي خودتان به همه جاست، مي باشد. ما معتقديم كه همه بايد دست در دست و متحد و يك صف با ياري هم دوران سياه ديكتاتوري را به پايان برسانيم و در اين رابطه نيازمند كمك هر يك از شما با هر عقيده و مرام هستيم.

از این سایت دیدن کنید: http://setarehroshan.tk