خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
گزارش تصویری از راهپیمایی پناهجویان ایرانی در آتن
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 9 نوامبر 2010

شصت و هشتمین روز تحصن و بیست و پنجمین روز اعتصاب غذا و دوختن لب ها. این پنجاه نفر، در سومین ماه تحصن خود برعلیه نظام استبدادی ایران و بی قانونی سیستم پناهندگی یونان در اتحاد با هم ایستاده اند. از آنها حمایت کنید.