خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
بالاترین و لیاقت آزادی بیان
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 17 نوامبر 2010

بحث و جدلهای فراوانی حول تصمیمات جدید مدیران بالاترین پیش آمد. جوابیه ها و مصاحبه هایی هم از مدیران خواندیم. اینجا و اینجا ولی این جوابیه ها را نه تنها قانع کننده نمی دانم، که آنها را طنزی در مقابل موجی از اعتراضات می دانم. مثلا بیانیه بالاترین می گویید:

ما بررسی بیشتر کلیه جوانب این مساله به ما نشان داد که برای حفظ انواع گرایشات فکری در بالاترین و حفظ تنوع مخاطبان (در این مورد مخاطبان مذهبی) لازم است تصحیحاتی در این مورد انجام شود.

یا

– حفظ تکثر مخاطبان بالاترین و جلوگیری از آزردگی مخاطبان و کاربران مذهبی و نزدیک‌تر کردن جامعه بالاترین به جامعه حقیقی ایرانی

که جمله بالایی را پاشنه آشیل رویکرد مدیران بالاترین می دانم. بحث اصلی انها همین است که جامعه ایران مذهبی است ( همان که جمهوری اسلامی 30 سال است با خشونت و اعمال زور سعی کرده اینطور نشانش دهد ) صحبت از جامعه حقیقی ایران خودفریبی مدیران بالاترین نیست، بلکه دیکته سلیقه و تفکر خودشان به جامعه کاربران بالاترین است. (  قشر جوان جامعه ایران که فارغ از محدودیتهای اینترنتی با کمک فیلترشکنهای مختلف در این سایت فعالیت می کنند و اکنون متهم شده اند که اینها اکثریتشان خارج از ایران هستند )  بحث آزادی بیان نکته انحرافی است. دقت کنید اینها مدعی هستند می خواهند به جامعه حقیقی ایران نزدیک شوند. جامعه ای که از مذهب گریزان است را ( که باعث شده حتی صدای افراطی ترین بخشهای حکومت هم در آید و اه ناله کنند ) به زور می خواهند حجاب مذهب بر سرش بکشند تا ما باور کنیم اینها می خواهند به جامعه واقعی ایران نزدیک شوند.

من بحثی ندارم. قبلا بارها در انتقاد از رویکرد مدیران بالاترین قلم زده ام. مدتها پیش هم ( تقریبا 2 سال پیش ) تنها چند ماه پس از فعالیت در سایت، به دلیل فشار برخی کاربران بالاترین و بی توجهی مدیران به عملکرد آنها ( همان بحث قدیمی فعالیت باندی ) از این سایت خارج شدم و دیگر در آن فعالیتی نداشتم تا حدود یک سال پیش که با شروع اعتراضات، مجددا به بالاترین بازگشتم و فعالیت کردم.

ولی اکنون دیگر در این سایت نمی توانم فعالیت کنم. این سایت، بر خلاف ادعای مدیرانش، جایی برای آزادی بیان ندارد. جایی برای به چالش کشیدن تفکرات کهنه و نو ندارد. توهین به ادیان، کلمه محترمانه خفه شوید است و از آنطرف، عنوان کردن نزدیک شدن جامعه بالاترین به جامعه حقیقی ایران، حقنه دروغ 30 ساله جمهوری اسلامی مبنی بر مذهبی بودن جامعه ایران به مردم است.

مدیران بالاترین ثابت کردند جایگاه واقعیشان کجاست. من دیگر در بالاترین فعالیت نمی کنم. این آخرین لینک ارسالی من در این سایت بود و خواهشمندم هرگز کسی لینکی از وبلاگ من در این سایت ضد آزادی بیان منتشر نکند. حتی تغییر رویه اشان هم برایم اهمیتی ندارد چون معلوم شد از کدام کاسه می خورند. فکر این را هم نکنید که پس مسئله خبر رسانی و مبارزه چه می شود. مکانیزمهای زیادی وجود دارد. از تویتر گرفته تا فیس بوک که دیگر دسترسی به آن را همگان بلدند. نگران نباشید. بجز اینها، می توان حتی مکانیزمهای دیگری هم یافت.

بالاترین، بالاخره به جایگاه واقعی خود، یعنی زباله دان اینترنت رسید.