خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
تقدیم به مدیران بالاترین
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در پنج‌شنبه 18 نوامبر 2010

بحثها و انتقادها به مدیران بالاترین انقدر شدید است که فکر نمی کنم اینها طرحشان را قطعی کنند. از حالا پیروزی را از آن قلم باید دانست. این کاریکاتور را هم تقدیم می کنم به مدیران بالاترین که داشتند قدم در راهی می گذاشتند که در نهایت به اینجا می رسید.

کاریکاتور را در یک گوگلینگ پیدا کردم و فکر کنم کار نیک آهنگ کوثر باشد.